De Canon van PAX

In de Canon van PAX zetten we onze ”wapenfeiten” van de afgelopen 75 jaar op een rij.

1948

Het Ontstaan

Pax Christi Nederland wordt op 5 mei opgericht. Een uniek ‘laboratorium’, waarin jongeren, leken en religieuzen op gelijke voet debatteren over vrede, verzoening, politiek, religie en samenleving. In 1966 leidt dit tot een oecumenisch interkerkelijk beraad: het IKV.

1950

Europese Unie

Op 9 mei 1950 lanceert Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, zijn plan voor een vreedzaam Europa. Het Schuman-plan valt in Nederland slecht, maar mede dankzij veel enthousiaste Pax Christi-jongeren gaan politieke partijen toch bewegen. De Europese Unie wordt geboren.

1958

Voettochten

Van 11 tot en met 13 april 1958 doen ruim duizend jongeren mee aan de eerste PAX Christi-voettocht. Voor veel jongeren een onvergetelijke ervaring. Ze discussiëren er over oorlog, vrede en levensvragen. De voettochten worden tot 1984 gehouden.

1977

Anti-kernwapenbeweging

In 1977 start IKV de campagne Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland! Het debat over nieuwe kernwapens brengt Nederland in beweging als nooit tevoren, met demonstraties in Amsterdam (1981, 400.000 mensen) en Den Haag (1983, 550.000) en het Volkspetitionnement (1985, bijna 4 miljoen handtekeningen).

1989

De val van de Muur

In de jaren tachtig leggen IKV en Pax Christi contacten met mensenrechten-activisten (dissidenten) in Warschaupactlanden. Na de val van de Muur leiden velen van hen de eerste democratische regeringen.

PAX steunt nog steeds democratiseringsbewegingen, zoals in Soedan.

1990

Versterking internationaal recht

Op 3 december 2008 ondertekent Nederland met 93 andere landen het Verdrag inzake Clustermunitie (CCM), een enorme doorbraak. Voorafgaand speelt PAX een leidende rol in de internationale campagne. Dat geldt ook voor het landmijnenverdrag van 1997, het Wapenhandelverdrag (2013), het antikernwapenverdrag (2017) en de politieke verklaring tegen het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden (2022).

1995

Srebrenica

Vanaf 1995 ondersteunt het IKV de overlevenden van de genocide van Srebrenica. Samen met Kamp Westerbork creëert PAX een grote tentoonstelling voor het Herinneringscentrum in Potocari (Srebrenica).

2000

Zuid-Soedan

Sinds 2000 werkt PAX in – toen nog – Soedan. In loop der jaren worden verschillende vredesovereenkomsten gesloten, zoals die in 2018 tussen de Dinka en Nuer in Zuid-Soedan en de Ibahore and Lohutok in Oost Equatoria in 2021. Een voorbeeld van een succesvol nationaal vredesproces is het vredesakkoord in 2014 tussen de rebellen van generaal David Yau Yau en de Zuid-Soedanese regering onder leiding van president Kiir.

2004

Staatsprijs voor de Mensenrechten

2009

LRA

PAX voert de vredesdialoog met de Lord Resistance Army (LRA) in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) en overtuigt de rebellen samen met haar Congolese partnerorganisatie APRu om te demobiliseren en te ontwapenen.

2010

Lundin

In 2010 beschrijft PAX hoe oliebedrijven kunnen worden vervolgd voor oorlogsmisdaden in Zuid-Soedan. Daarop opent het Zweedse OM een strafrechtelijk onderzoek dat in 2023 uitmondt in een megaproces tegen oliebedrijf Lundin. De zaak biedt duizenden slachtoffers perspectief op gerechtigheid en verkleint de kans dat ondernemingen straffeloos profiteren van onrecht en geweld.

2011

Syrië

Gewelddadige repressie leidt na de Arabische lente in 2011 tot gewapende conflicten, met name in Syrië. Van 2015 tot 2020 documenteert PAX met het Siege Watch Project de belegering en uithongering van tientallen Syrische steden en dorpen. Pax’ rapporten maken deze oorlogsmisdaden zichtbaar in de Europese Raad van Ministers en de VN-Veiligheidsraad.

2011

Václav Benda medaille

Deze prijs wordt uitgereikte door het Tsjechische Instituut voor de Studie van Totalitaire Regimes.

 

2013

Bloedkolen

De PAX-Bloedkolencampagne toont hoe bedrijven betrokken zijn bij gewapende conflicten. De campagne is aangehaald door de Colombiaanse Waarheidscommissie, draagt bij aan erkenning voor de slachtoffers, zet strafrechtelijke onderzoeken in gang en vergroot het bewustzijn over mensenrechten in de Europese energiesector.

2015

Hawija

Na de Nederlandse aanval in 2015 op Hawija, Irak, doet PAX uitgebreid onderzoek. Zeker 85 burgers blijken gedood en de verwoesting is enorm. Nederland heeft sindsdien meer oog voor burgerslachtoffers bij militair optreden.

2015

Nominatie documentaire Peace Beyond Borders

2017

Green Star Award

De Green Star Award is een initiatief van het Internationale Groene Kruis, het milieuprogramma van de Verenigde Naties UNEP en het Verenigde Natieskantoor voor de coördinatie van humanitaire hulp.

2017

Nobelprijs voor de Vrede

De Nobelprijs voor de Vrede is een prijs die wordt toegekend aan mensen of instanties die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij de bevordering van de vrede.

2018

Four Freedoms Award

Toegekend aan Bisschop Paride Taban, partner van PAX

2022

ABP

Dankzij jarenlange campagnes van PAX, hebben 109 banken, verzekeraars en pensioenfondsen beleid tegen investeren in kernwapens. ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds, is daar één van.

2023

Al-Moumin Award

Het Environment, Peace and Security programma van PAX onderzoekt de impact van huidige conflicten op de leefomgeving. Voor dit werk heeft PAX samen met Conflict and Environment Observatory (CEOBS) de achtste Al-Moumin Award toegekend gekregen.

Deel je verhaal

Wil jij je herinneringen aan PAX met ons delen? Neem dan contact op met Marlou van Campen – vancampen@paxforpeace.nl of 06 4898 1491.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief