Stop Explosieve Investeringen

Beeld: DM1348/155 mm Artillery delivered cluster munitions © Werner Anderson

PAX is een van de leidende organisaties in de nationale en internationale campagne ‘Stop Explosieve Investeringen’. Samen met de Cluster Munition Coalition wil vredesorganisatie PAX investeringen in producenten van clustermunitie een halt toe roepen. Ook pleiten wij voor nationale wetgeving die investeringen in clustermunitie verbiedt.

Het internationale Clustermunitieverdrag uit 2008 verbiedt het gebruik, de opslag, het vervoer en (assistentie bij) de productie van clustermunitie. Volgens PAX, de Cluster Munition Coalition en steeds meer landen volgt hieruit dat ook investeringen in bedrijven die deze wapens produceren, verboden zijn. Geen geld betekent immers geen productie. Het is bovendien volstrekt onlogisch om een wapen uit te bannen vanwege humanitair leed maar vervolgens investeringen in de productie van dat wapen elders wel toe staan.

Inmiddels hebben tien landen wetgeving aangenomen die investeringen in clustermunitie verbiedt. In Nederland zijn directe investeringen in producenten van clustermunitie per 1 januari 2013 verboden voor Nederlandse financiële instellingen. Dit verbod kwam tot stand nadat in de Eerste Kamer (2011) een motie was aangenomen die hiertoe opriep. In 2009 had de Tweede Kamer al opgeroepen tot een algeheel investeringsverbod, maar deze motie werd niet uitgevoerd.

Daarnaast hebben dertig andere landen weliswaar (nog) geen wetgeving ingevoerd, maar wel verklaard dat investeringen in clustermunitie volgens hen verboden zijn of zouden moeten zijn onder het Clustermunitieverdrag.

Ook een toenemend aantal financiële instellingen neemt hun verantwoordelijkheid en sluit investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie uit. Een groeiende groep financiële instellingen heeft naar aanleiding van de ‘Stop Explosieve Investeringen’ campagne hun beleid over clustermunitie aangepast.

Resultaten

Een toenemend aantal financiële instellingen heeft als resultaat van de campagne ‘Stop explosieve investeringen’ beleid aangepast of nieuw beleid gemaakt over clustermunitie. Een aantal producenten van clusterbommen is gestopt met de productie, waarbij kan worden aangenomen dat het opdrogen van financiële stromen aan die beslissing heeft bijgedragen. 

Contact

Cor Oudes, Programme Manager


Activiteiten & resultaten

Onderzoek 'Worldwide investments in cluster munitions: a shared responsibility'

Het rapport Worldwide investments in cluster munitions: a shared responsibility brengt in kaart welke financiële instellingen wereldwijd investeren in producenten van clustermunitie, welke financiële instellingen beleid hebben om zulke investeringen uit te sluiten, en wat staten doen om dergelijke investeringen tegen te gaan. De meest recente update van het rapport werd op 23 mei 2017 gepubliceerd.

Het rapport verscheen voor het eerst in 2009 in opdracht van PAX en het Vlaamse FairFin. Sindsdien wordt elk jaar wordt een update van het rapport gepubliceerd. Vanaf 2013 publiceert PAX het onderzoek, dat deels wordt uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau Profundo.

Monitoren investeringsbeleid

Sinds 2007 houdt PAX het investeringsbeleid van banken en pensioenfondsen kritisch tegen het licht op het onderwerp clustermunitie.

Eerlijke bankwijzer en Eerlijke verzekeringswijzer

Vredesorganisatie PAX is tevens partner van de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer, die consumenten inzicht geeft in de bedrijven waarin hun bank of verzekeraar investeert. Je kunt met de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer ook uitvinden of jouw bank of verzekeraar investeert in producenten van clustermunitie.

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!