Integriteitsbeleid

Bij PAX zijn we allemaal verantwoordelijk voor het respecteren van onze waarden en voor het naleven van een hoge standaard van integriteit, waar we ook werken. Ook delen we de verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving voor medewerkers en een veilige samenwerking met onze partnerorganisaties. We moeten er alles aan doen om ongepast gedrag te voorkomen en te leren van fouten.

Integriteitskader PAX

Het integriteitskader van PAX omvat een integriteitsbeleid, een klokkenluidersbeleid en een gedragscode die door alle medewerkers moet worden ondertekend, er is ook een intern team van integriteitsfunctionarissen. Het integriteitsbeleid is erop gericht om incidenten in de eerste plaats te voorkomen en deze zo makkelijk en veilig mogelijk te kunnen melden wanneer ze zich voordoen. Alle meldingen die onze integriteitsfunctionarissen ontvangen, worden grondig onderzocht en vertrouwelijk behandeld. 

Wat is een integriteitsschending? 

  • Seksuele intimidatie, seksueel misbruik
  • Ongewenst gedrag zoals agressie, geweld, discriminatie, intimidatie, pesten, stalking, vriendjespolitiek, machtsmisbruik, etc. 
  • Diefstal, verduistering, fraude, corruptie, omkoping, witwassen van geld, omleiding van geld, financiering van terreur  
  • Onverenigbare functies/banden/activiteiten, belangenverstrengeling 

Melden van integriteitsschending

Als u ervaart, ziet of vermoedt dat een medewerker of vrijwilliger van onze organisatie niet integer handelt, laat het ons dan weten.  
Als u zich zorgen maakt over wangedrag, is het belangrijk om niet zelf onderzoek te doen of bewijs te verzamelen, maar om uw vermoedens zo snel mogelijk te melden.  
U kunt uw zorgen over wangedrag melden via het PAX Meldingsformulier Integriteitsschending (beschikbaar in het Nederlands en Engels). 

Alle meldingen worden ontvangen door de Integriteitsfunctionarissen en worden vertrouwelijk behandeld. Zodra we uw melding hebben ontvangen, nemen we contact met u op over de volgende stappen. 

U kunt desgewenst ook anoniem een melding doen. Houd er echter rekening mee dat als er onvoldoende informatie wordt verstrekt, dit van invloed kan zijn op onze mogelijkheden om uw klacht te behandelen. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief