Organisatie

Bij PAX zijn veel mensen betrokken die elk op hun eigen manier bijdragen aan vrede. Vanuit ons hoofdkantoor in Utrecht, vanuit Brussel (EU), New York (VN) én samen met onze lokale partners in conflictgebieden. Onze jarenlange opgebouwde expertise zetten we in om te werken aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede.

Ook na 75 jaar is PAX nog hard nodig. Wereldwijd verdienen mensen steun die zich proberen te ontworstelen aan repressie en geweld. Wij doen ons werk samen met honderden bevlogen vrijwilligers. PAX is onafhankelijk van politieke belangen en wordt gesteund door een brede groep betrokken burgers en maatschappelijke organisaties.

Jaarverslag 2022

Lees alles over ons werk in het Annual Report.

Ons jaarverslag en de financiële jaarrekening voor 2023 zijn in de afrondende fase en zullen naar verwachting september 2024 beschikbaar zijn op onze website.

Strategisch kader

Hoe PAX zich de komende jaren wil ontwikkelen, lees je in het Strategisch Kader 2021- 2025.

Directie

  • Rolien Sasse, algemeen directeur

Raad van Toezicht

  • Eduard Nazarski, voorzitter
  • Tom Groot
  • Thea Hilhorst
  • Elise Kant
  • Dushica Naumovska
  • Joke van Saane

Statuten

PAX heeft de statuten voor het laatste herzien in juni 2024. Je kunt de statuten inzien met onderstaande link.

Ontstaan

PAX is het resultaat van het samengaan van Pax Christi Nederland en het Interkerkelijk Vredesberaad. Deze vredesorganisaties werkten respectievelijk sinds de Tweede Wereldoorlog en de jaren ’60 allebei aan vrede. En dat deden ze steeds vaker samen. In 2006 werden ze één, vanaf 2014 onder de naam PAX. 

Het IKV Bestuur en de Pax Christi Ledenraad bewaken de missie van PAX, gebaseerd op twee centrale waarden:

  • menselijke waardigheid;
  • solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld.

Beloningsbeleid

PAX hanteert bij de beloning van alle medewerkers de inschalingsystematiek van de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Voor de directie volgen we dezelfde inschaling. Leden van de Raad van Toezicht, IKV Bestuur, Pax Christi-ledenraad en onze vrijwilligers ontvangen voor hun werk geen beloning. 

Integriteitsbeleid

We zijn bij PAX samen verantwoordelijk voor het respecteren van onze waarden en het naleven van de daarop gebaseerde integriteit. Waar we ook werken. Ook zijn we samen verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor medewerkers en een veilige samenwerking met onze partnerorganisaties. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief