Unpaid debt

Beeld: Svenn Torfinn

Alle slachtoffers van mensenrechtenschendingen hebben recht op herstel en schadeloosstelling om hen in staat te stellen hun leven en dat van hun kinderen weer op te bouwen. Dit verhaal gaat over de tienduizenden mensen in Zuid-Soedan die de verschrikkingen van de olieoorlog hebben meegemaakt en dit recht zijn ontzegd. 

Introductie

In hun zucht naar winst zijn oliebedrijven moedwillig blind geweest voor het lot van de bevolking van Zuid-Soedan. Midden in een verschrikkelijke burgeroorlog, tekenen Ian Lundin en Alex Schneiter van een klein Zweeds oliebedrijf Lundin, een overeenkomst met de regering van Soedan om olie te winnen in een gebied waar de regering geen gezag uitoefende. 

In de jaren erop probeerde de regering het gebied met geweld onder controle krijgen om de operaties van Lundin te beveiligen. Dit liep uit in een wrede oorlog tussen regeringstroepen en wisselende coalities van plaatselijke milities. Alle partijen pleegden daarbij gruwelijke misdaden tegen de bevolking. Moord, verkrachting, plundering en gebruik van kindsoldaten waren aan de orde van de dag en grote gebieden raakten ontvolkt.

Uiteindelijk zijn er in het gebied waar Lundin actief was 12.000 mensen omgekomen en 160.000 mensen gewelddadig verdreven. Tientallen scholen, kerken en klinieken werden verwoest en de streek raakte ernstig verarmd. In 2003 verkocht Lundin zijn concessie met een winst van $100 miljoen. Dat heeft het bedrijf zeer succesvol in Noorwegen belegd en inmiddels is het een miljardenonderneming. 

Rechtszaak

In 2010 opende de Zweedse openbare aanklager voor internationale misdrijven een onderzoek naar verbanden tussen oorlogsmisdaden in Zuid-Soedan en Zweden, naar aanleiding van het rapport Unpaid Debt dat PAX schreef voor de European Coalition on Oil in Sudan (ECOS). In 2016 werden Alex Schneiter, CEO van Lundin Petroleum en grootaandeelhouder Ian Lundin officieel verdacht van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. 

Op deze pagina vind je openbare en officiële documenten over de zaak samen met juridische analyses, nieuwsberichten, en een doorzoekbare database  met achtergrondgegevens, in het Engels. Wij volgen de rechtszaak op de voet en brengen er hier verslag over uit.  

Het belang van deze rechtszaak is drieledig. Het zou de eerste keer zijn dat iemand ter verantwoording wordt geroepen voor vermeende bijdrage aan een van de onuitsprekelijke verschrikkingen van de burgeroorlogen in Soedan. Het zou een zeer zeldzame gelegenheid zijn dat een miljardenbedrijf zich zou moeten verdedigen tegen medeplichtigheid aan internationale misdaden. En het stelt slachtoffers van oorlogsmisdaden in staat om gerechtigheid en genoegdoening te zoeken. Daar zet PAX zich al vele jaren voor in. 

We claim our right to remedy and reparation from Lundin Petroleum and its shareholders.

Unpaid Debt – het rapport

Verhalen van de slachtoffers

Statements en nieuwsartikelen

Links

Schrijf je in voor de nieuwsbrief