Partners

Het werk van PAX zou onmogelijk zijn zonder haar partners, die al die jaren hun toewijding aan onze missie en waarden hebben aangetoond. Onze partners zijn consistent geweest in het verlenen van hun institutionele en financiële ondersteuning aan ons werk, zowel op projectbasis als op lange termijn. Maar het is meer dan dat; onze partners inspireren ons, dagen ons uit en voeden voortdurend ons vredeswerk. 
 
Ministerie van Buitenlandse Zaken
PAX is in 2016 een strategisch partnerschap aangegaan met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarmee het de reeds lang bestaande en consistente bijdrage van PAX aan de internationale arena voor vrede, veiligheid van burgers en de rechtsstaat erkent. PAX ontvangt financiering van het Nederlandse ministerie, waardoor we meer impact kunnen realiseren voor ons werk en dat voor onze lokale gemeenschappen en uitvoerende partners.
www.rijksoverheid.nl


Federal Department of Foreign Affairs FDFA

www.eda.admin.chEuropean Union
europa.eu

Nationale Postcode Loterij
www.postcodeloterij.nl
Lees meer over de samenwerking van PAX en de Nationale Postcode Loterij.
 

Adessium
www.adessium.org

VNG International
www.vng-international.nl

Crisis Action
crisisaction.org

Misereor
www.misereor.de

Institut für Auslandsbeziehungen
www.ifa.deNetwork for Social Change
www.thenetworkforsocialchange.org.uk
Porticus
www.porticus.com

vfonds
vfonds.nl

Norway in South Sudan
www.norway.no

Koninkrijk België – Subsidiëring Vredesopbouw
diplomatie.belgium.be

Knowledge Platform Security & Rule of Law
www.kpsrl.org

Caritas Canada – Development and Peace
www.devp.orgUnited States Department of State
www.state.gov

Auswärtiges Amt Deutschland
www.auswaertiges-amt.de

Open Society Foundations
www.opensocietyfoundations.org

Joseph Rowntree Foundation
www.jrf.org.uk
Stichting Allemansrecht
allemansrecht.nl

K.F. Heinfonds 
kfhein.nl
Act Church of Sweden
svenskakyrkan.se
International Organization for Migration (IOM)
www.iom.int

Freedom from fear

Amnesty International

www.amnesty.nl

Human Rights Fund ‘Musawat’

Peace and Freedom Organization

www.pfo-ku.org
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.rijksoverheid.nl

ALEF act for human rights

alefliban.org
Palestinian Center for Peace and Democracy

www.pcpd.ps

NAP 1325 South Sudan

Healthnet TPO

www.healthnettpo.org
PLAN International

www.planinternational.nl

NAP 1325 Iraq

Impunity Watch

www.impunitywatch.org

Iraqi Al-Amal Association

iraqi-alamal.org
Universiteit Utrecht – Conflict Studies & Human Rights

www.uu.nl

PAX is ook lid van deze allianties:

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)

www.icanw.org


Pax christi International

paxchristi.net


Campaign to Stop Killer Robots

www.stopkillerrobots.org
Fair Finance International

fairfinanceguide.org
Conflict and Environment Observatory

ceobs.org
Control Arms

controlarms.org
International Campaign to Ban Landmines

www.icbl.org
Cluster Munition Coalition

www.stopclustermunitions.org
International Network on Explosive Weapons

www.inew.org
European Forum on Armed Drones

www.efadrones.org

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.