Landmijnen

Beeld: Photo © International Campaign to Ban Landmines

De International Campaign to Ban Landmines (ICBL) zet zich al twintig jaar in voor een wereld zonder landmijnen. PAX neemt actief deel aan de campagne om landmijnen definitief uit te bannen. We moedigen landen aan zich te verbinden aan het Landmijnenverdrag. Staten die al lid zijn, sporen we aan het verdrag strikt uit te voeren

In 1997 is het internationale Landmijnenverdrag aangenomen. Meer dan 160 landen, waaronder alle landen van de Europese Unie, hebben dit verdrag inmiddels ondertekend. Op een enkel land na, hebben nu alle lidstaten van het Landmijnenverdrag hun voorraden vernietigd, samen goed voor meer dan 48 miljoen vernietigde landmijnen. Staten hebben bovendien de verplichting om in gebieden waar landmijnen liggen deze te ruimen om verder humanitair leed te voorkomen.

Contact

Michel Uiterwaal, Programmaleider Financiële sector, wapens en conflict, uiterwaal@paxforpeace.nl 


Activiteiten & resultaten

Landmine Monitor

Het meeste recente onderzoek van de Landmine Monitor toont aan dat in de laatste vijf jaar in een gebied van ongeveer 973 km2 alle mijnen zijn geruimd en dat meer dan 1.48 miljoen antipersoonsmijnen zijn vernietigd.

The International Campaign to Ban Landmines

PAX is lid van de International Campaign to Ban Landmines (ICBL) die in 1997 de nobelprijs voor de vrede won.

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!