Nalaten voor vrede

PAX steunen via uw testament

Denkt u wel eens na over een legaat of erfenis aan PAX? Bijvoorbeeld omdat u zich als actief lid of donateur betrokken voelt bij onze vredesbeweging. Wij zetten ons in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. Met uw legaat of erfenis kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het vredeswerk van de toekomst.

Vrede is een zaak van lange adem, en daarom is het zo bemoedigend dat er steeds weer nieuwe generaties jonge mensen opstaan om ons vredeswerk voort te zetten.

Misschien vindt u het wel een mooi idee om ons ook in de toekomst te blijven steunen, omdat werken aan vrede altijd door moet kunnen gaan. Dat kan door PAX in uw testament op te nemen.

Zo kunt u via uw nalatenschap bijdragen aan het vredeswerk van morgen. Spreekt deze gedachte u aan? In de brochure ‘Nalaten voor Vrede’ kunt u de belangrijkste informatie hierover rustig nalezen. U kunt ook een afspraak maken met onze medewerker nalatenschappen Marlou van Campen. Zij komt graag naar u toe voor een persoonlijk gesprek.

Geen erfbelasting

PAX hoeft als algemeen nut beogende instelling (ANBI) geen erfbelasting (successierecht) te betalen. Dat betekent dat uw nalatenschap volledig ten goede komt aan de doelstelling van PAX: een veilige en vreedzame wereld voor iedereen.

Behoefte aan persoonlijk advies?

Maak dan een afspraak met Marlou van Campen, fondsenwerver major donors en nalatenschappen. Zij adviseert u graag bij het opstellen van uw testament of het zoeken naar een geschikte notaris, en weet alles over erfstellingen en legaten. U kunt een e-mail sturen naar vancampen@paxforpeace.nl of bellen naar 06 4898 1491.

Nalaten via uw testament, hoe werkt dat?

In een testament staat nauwkeurig omschreven wie na het overlijden welk deel van het bezit of vermogen erft. U kunt PAX tot (mede)erfgenaam benoemen of een legaat nalaten.

  • Erfstelling of (mede)erfgenaam
    Een erfstelling is een vastgesteld deel van uw bezit dat via uw testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. U kunt PAX tot een van die erfgenamen benoemen.
  • Legaat
    Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een vast bedrag of bepaalde goederen (dat kan van alles zijn; een huis, aandelen of een schilderij) aan een door u gekozen persoon of organisatie nalaat. U kunt bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan PAX.

Vraag de brochure aan

Lees de persoonlijke verhalen van

Heleen Zwart

Heleen Zwart werd op 10 augustus 1929 geboren in Poerwodadi. Ze steunde PAX met een legaat.

Lees meer

Victor Veen

Victor Veen, was in zijn werkzame leven ruim 33 jaar leerkracht op een basisschool. 

Lees meer

Carla Giesen

Bij testament van Carla Giesen ontving PAX een royale donatie. Daarmee zijn op 1 januari 2022 twee projecten in Palestina gestart.

Lees meer

Marijke-Egelie Smulders

Marijke Egelie-Smulders is betrokken bij PAX sinds de jaren 70. Nu als vrijwilliger bij de Ambassade voor Vrede.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief