Wat wij doen


PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. We werken aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen we in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als wij, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.

Werken aan vrede

In veel landen drijft oorlog mensen in het nauw, belemmert geweld het dagelijks leven en sluiten bevolkingsgroepen elkaar uit door onopgeloste conflicten. In het werk van PAX staan daarom drie doelen centraal: 

  • het beschermen van burgers tegen oorlogsgeweld,
  • het beëindigen van gewapend conflict en
  • het bijdragen aan vreedzame, inclusieve samenlevingen.

Beschermen van burgers tegen oorlogsgeweld

PAX beschermt burgers tegen oorlogsgeweld door juist die burgers een rol te geven. Zij leveren waardevolle informatie over welk geweld hen treft, welke bedreigingen ze zien en wat er nodig is voor vrede. PAX versterkt zo de stem van burgers richting overheden, gewapende groeperingen, (inter-) nationale organisaties en vredesmissies. 

Beëindigen van oorlogsgeweld

PAX onderzoekt wapenhandel naar landen die mensenrechten schenden en spreekt de financiers hiervan aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. We werken aan het uitbannen van controversiële wapens, zoals clustermunitie, killer robots en kernwapens. Daarnaast strijdt PAX tegen gewapend conflict op alle niveaus: lokaal, nationaal en Internationaal. Menselijke waardigheid moet het uitgangspunt van (buitenlands) beleid zijn.

Bijdragen aan vreedzame, inclusieve samenlevingen

In conflictgebieden zien we burgers die bruggen slaan tussen conflicterende groepen, onderling begrip kweken en verstoorde relaties verbeteren. Die lokale vredesinitiatieven ondersteunen wij. Hand in hand hiermee gaat het bevorderen van dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen. Een vreedzame samenleving kan alleen stand houden wanneer iedereen kan meepraten en -beslissen, waarbij uitsluiting en polarisatie wordt tegengegaan. Ook in Nederland werken we aan een solidaire samenleving, dat doen we samen met betrokken burgers door het hele land. Bij PAX werken experts, activisten en bruggenbouwers. Allemaal met hetzelfde doel: een menswaardig leven voor iedereen in een inclusieve samenleving. 

Steun ons werk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt! 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief