Ambassades van Vrede

PAX werkt in Nederland samen met betrokken burgers aan een vreedzame en inclusieve samenleving. Voor PAX is het duidelijk dat echte maatschappelijke verandering alleen mogelijk is als mensen die zelf dragen. Het netwerk van lokale vredesgroepen, de PAX Ambassades van Vrede, zet zich in voor vrede en verbinding in de Nederlandse samenleving.

Ambassades van Vrede bestaan grotendeels uit vrijwilligers, vanuit een kerkelijke of andere levensbeschouwelijke achtergrond en vanuit andere maatschappelijke organisaties of initiatieven. Het hoogtepunt van de inzet van de Ambassades van Vrede is tijdens de jaarlijkse Vredesweek in september, maar velen organiseren ook gedurende het jaar activiteiten.

Ambassades van Vrede spelen vaak in op wat er in hun stad of dorp speelt. Zo betrekken ze lokale politici, de Raad van Kerken of interreligieuze platforms, scholen en andere plaatselijke instellingen. Activiteiten kunnen bestaan uit kerkdiensten of interreligieuze vieringen, of lezingen door een spreker van PAX, een politicus of wetenschapper. Er zijn sociale activiteiten gericht op het vergroten van onderling begrip en acceptatie van mensen met een andere achtergrond, zoals maaltijden met inwoners van een AZC, schilderen over vrede met vluchtelingen van Vluchtelingenwerk. En ze organiseren culturele activiteiten zoals filmvoorstellingen, theater, of live muziek.

Met deze activiteiten richten PAX en de Ambassades van Vrede zich op het versterken van goede relaties tussen mensen van verschillende achtergronden en het bespreekbaar maken van knelpunten die mensen als een bedreiging voor harmonieus samenleven ervaren.

PAX biedt Ambassades van Vrede allerlei vormen van ondersteuning: training, inspiratie, handelingsperspectieven rondom een jaarlijks thema, gastsprekers (medewerkers van PAX met bepaalde expertise), promotiematerialen en advies.

Hieronder zie je een overzicht van Ambassades

 

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!