Ambassade Leiden

Vredesweek 2023 » Ambassades
Ambassade Leiden

Locatie: Leiden 

Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.

Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. ‘De kracht van Verbeelding’ biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen.

Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en beelden over vrede. Laten we elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat het anders kan. Jong en oud, iedereen kan meedoen!

De Vredeswake Leiden is een jaarlijks initiatief van de werkgroepen MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) en ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de Rooms-Katholieke Parochie en de Protestantse gemeente Leiden in samenwerking met de Raad van Kerken en het Levensbeschouwelijk Platform Leiden. De Vredeswake werd ook ondersteund vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij. Het initiatief werd in 2017 mede mogelijk gemaakt door steun van de Gemeente Leiden, Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord, Stichting Vrouwennetwerk Leiden, Leidse Studenten Ekklesia, Levensbeschouwelijk Platform en C4C Leiden.

Een uur stilstaan bij vrede

Een uur delen wat ons zorgen baart

Een uur bidden om respect en begrip

Een uur opstaan voor de zwakkeren

Een uur teken van verzoening zijn

Een uur samen voor de ander staan.

 

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!