Ambassade Utrecht – Vreedzame Wijk Overvecht

Vredesweek 2023 » Ambassades
Ambassade Utrecht - Vreedzame Wijk Overvecht

Locatie: Utrecht Overvecht 

In Utrecht Overvecht werken we al 10 jaar samen met kinderen, ouders, scholen en wijkpartners aan een Vreedzaam pedagogisch wijkklimaat. Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Zij bepalen hoe de wereld van morgen eruit zal zien. Volwassenen hebben als (mede)opvoeders invloed op onze kinderen en de keuzes die zij later maken. Dus is het belangrijk na te denken over de vraag: waar willen we heen? 

Vanuit het programma van de Vreedzame school en wijk leren kinderen wat het betekent om te leven in de democratische samenleving. Kinderen krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken en leren om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander en hun leefomgeving.

Vanuit die gedachte heeft deze Ambassade een wijkkinderraad. Deze kinderraad bestaat uit 22 kinderen die samen alle 11 basisscholen in Overvecht vertegenwoordigen. Deze kinderen denken met elkaar na over kwesties die zij belangrijk vinden in de wijk en wat kinderen daar zélf aan kunnen bijdragen. De Ambassade stimuleert kinderen om na te denken wat voor álle kinderen van 4 tot 12 jaar in de wijk belangrijk is. Het algemeen belang voor kinderen staat centraal.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief