Ambassade Doorn

Vredesweek 2023 » Ambassades
Ambassade Doorn

Locatie: Doorn 

De Ambassade van Vrede is opgericht om aandacht te geven en activiteiten te ontplooien op gebied van vrede in onze samenleving. “We gaan ervan uit dat hoe we plaatselijk, in kleine gemeenschappen, vrede bewaren, samenleven en samenwerken, helpt om te kijken naar de wereld om ons heen en daarbij ook betrokken te zijn.”

In de Vredesweek organiseert de Ambassade van Doorn elk jaar een oecumenische vredesviering. Het thema van de Vredesweek is leidend.

Om zich niet tot de Vredesweek te beperken zoeken we naar mogelijkheden om met vluchtelingen die hier een nieuwe woonplaats hebben gevonden, contacten op te bouwen en werken we o.a. samen met Vluchtelingenwerk. Wij willen bijvoorbeeld  mensen die hier al langer wonen en recente nieuwkomers uitnodigen voor een gezamenlijke maaltijd. Een initiatief waarvan wij denken dat daaruit nieuwe contacten en activiteiten zullen ontstaan.

Op het gebied van vluchtelingenhulp gebeurt al veel in onze Gemeente, maar via de Ambassade willen we hieraan graag ook een bijdrage leveren en zo het thema vrede verder uitdragen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief