Ambassade Zoetermeer

Vredesweek 2023 » Ambassades
Ambassade Zoetermeer

Locatie: Zoetermeer 

Na de aanslagen in Parijs in 2015 startten vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer. Het ILOZ is een platform van vijftien kerken, vier moslimorganisaties, de joodse-, baha’i- en hindoegemeenschappen, en het Humanistisch Verbond in Zoetermeer.

De activiteiten van deze vredesambassade richten zich voornamelijk op het wegnemen van vooroordelen tussen de verschillende groepen die in Zoetermeer samenleven. We organiseren ontmoetingen om zo onderling begrip en wederzijds respect te bevorderen. 

“Hoe zien we elkaar, hoe kijken we naar de wereld? Met respect, dat was de moslim-inbreng. Hoopvol, volgens de Joodse vertegenwoordiger. In eenheid, aldus de Baha’i-inbreng. Onbevreesd, niet bang zijn, volgens de christelijke gelovige. Vier religies, met eigen accenten, maar toch een grote onderlinge verbondenheid als het gaat om vrede en veiligheid.”

De Ambassade van Vrede Zoetermeer won in 2016 de Vredesweekprijs voor een serie van twintig internationale gedichtenposters die de rode draad vormden van hun Vredesweekprogramma.

In 2017 organiseren ze voor de tweede keer een Walk of Peace die in het teken staat van het herdenken van vluchtelingen.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.