Ambassade Vlaardingen

Vredesweek 2023 » Ambassades
Ambassade Vlaardingen

Locatie: Vlaardingen 

De Ambassade van Vrede in Vlaardingen werkt eraan elke Vredesweek een uitgebreid programma op te zetten en bereikt hiermee een diverse groep Vlaardingers. Lokale organisaties en werkgroepen nemen verantwoordelijkheid voor een programmaonderdeel, bijv. Amnesty – Platform Ander Vlaardingen – Stichting Aidoun – Vele Vlaardingers Eén Huis – VluchtelingenWerk – Wereldwinkel – Windwijzer – Kade 40 – MOVZWO – Regenboogstad – Minters – Antipesto – Lucas Cooking, en ook mensen privé vanuit kerken, tempel, moskeeën en onderwijs.

De PAX Vredesambassade Vlaardingen sluit aan bij landelijk PAX, werkt vanuit het PAX-thema “Vrede Verbindt”, en organiseert vooral binnen deze kaders tijdens en rond de vredesweek activiteiten.

Bij haar bespiegelingen over en activiteiten voor Vrede telt steeds: Rechtvaardigheid gaat vooraf aan Vrede. Justice and Peace. 

Een β€˜burgerdialoog’, ook in samenwerking met de gemeente, is een onderdeel van het Vlaardingse Vredeswerk. Politici, ondernemers, lokale instellingen, Vlaardingse organisaties en inwoners zijn samen in gesprek over lokale en ook wereldwijde maatschappelijke kwesties. 

Dit jaar komen vooral aan bod onderwerpen als “kernwapens de wereld uit” – over het Appel van ICAN om het VN-verdrag te ratificeren – het recht van vluchtelingen om met behoud van uitkering te mogen studeren, 500 vluchtelingen moeten in Nederland een veilige plek krijgen. We sluiten in vredeswerkjaar 2020 – 2021 aan bij de inspanningen van landelijk PAX: “racisme de wereld uit, om te beginnen uit Nederland“ (in samenwerking met RADAR) en na VN Kernwapenverbod per 22012021 bij “Kernwapens de Wereld uit, om te beginnen uit Nederland”.

PAX Ambassade hield met een groot aantal Vlaardingse organisaties en met hulp van gemeente Vlaardingen in Coronatijd twee grote exposities in voormalig pand V&D, “Vrede & DURF” en “LICHTPUNTEN – Huis van Veerkracht & Durf”.

PAX Ambassade sluit in Vredeswerkjaar 2021 – 2022 aan bij het thema van landelijke PAX: ‘Wat doe JIJ in Vredesnaam?’ – “Inclusief samenleven”. Op weg naar een inclusief Vlaardingen onderzoeken we of en hoe de stemmen van de slachtoffers van onrecht en discriminatie worden gehoord. We kijken in de spiegel om onze eigen betrokkenheid of ons eigen wegkijken scherper te zien. We kaarten aan waar exclusie plaatsvindt en laten de stemmen van de buitengeslotenen horen en meetellen op weg naar een inclusief Vlaardingen.

Met gemeenteraad en politieke partijen en met maatschappelijke organisaties wordt dit thema getoetst en verder uitgewerkt met het oog op gemeenteraadsverkiezing in 2022.

Vlaardingse Ambassadeur van Vrede is Wethouder Bart de Leede, namens het College van Burgemeester en Wethouders.

De PAX Ambassades van Vrede Schiedam én Vlaardingen werken samen en inspireren elkaar door uitwisseling van activiteiten en informatie. Mensen uit Maassluis nemen actief deel aan hun gemeenschappelijke vergaderingen en daardoor ontstaat een groeiende samenwerking bij het Vredeswerk in de drie Nieuwe Waterwegsteden Schiedam, Vlaardingen en Maasluis.

Het programma van de PAX Ambassade Vlaardingen kun je ook downloaden.

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!