Ambassade Amersfoort

Vredesweek 2023 » Ambassades
Ambassade Amersfoort

Locatie: Amersfoort 

De Ambassade van Vrede Amersfoort wordt gevormd door een groep enthousiaste mensen die tolerantie, vrede en verdraagzaamheid willen bevorderen. Deze vredesambassade is een mooi voorbeeld hoe vrede kan verbinden. Maar liefst zeven verschillende kerken en de lokale Amnesty groep zijn betrokken bij deze ambassade; verschillende PKN-gemeenten, de Rooms-Katholieke en Oud-Katholieke kerk, de Doopsgezinde Gemeente, Remonstrantse Broederschap, het Apostolisch Genootschap en de Bahai-gemeenschap. In de afgelopen jaren de Ambassade van Vrede iedere keer een weekvullend interessant programma te presenteren. Vaak met inzet van de burgemeester. Al drie jaar op rij organiseert de Ambassade een Collegetour met Amersfoortse scholieren in de raadszaal van het stadhuis. Daarnaast hebben we een aantal jaren een eigen Walk of Peace opgezet: een route langs speciale plekken, die culturen, religies en levensbeschouwingen in Amersfoort met elkaar verbindt.

1556

Lange tijd stond Amersfoort bekend als een van de belangrijkste garnizoenssteden van Nederland. Ook nu worden er nog soldaten opgeleid op de Bernhardkazerne. Daarnaast drukt het verleden van concentratiekamp Kamp Amersfoort een stempel op de stad. De Ambassade van Vrede wil een bijdrage leveren aan een tolerant Amersfoort waar vrede breed gedragen wordt. De Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius is lid van het netwerk Burgemeesters voor Vrede en ook betrokken bij diverse onderdelen van de Vredesweek. 

De Ambassade van Vrede Amersfoort heeft de afgelopen jaren verschillende activiteiten georganiseerd in de Vredesweek: van vredeswandeling tot College Tour, van viering, vredeslunch tot gesprekken over vrede.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief