Europa

In Europa werkt PAX met lokale partners aan dialoog tussen groepen, versterking van lokaal bestuur en herdenkingen. In alle programma's combineren we activiteiten in de gemeenschap met lobbyen en belangenbehartiging. We werken in de volgende landen: Kosovo, Bosnië en Herzegovina (met een focus op Srebrenica) en Oekraïne. We hebben ook een Europees programma, waarin we pleiten voor positieve, inclusieve vrede binnen Europa.

Beeld: Giro 555

Werken aan vrede en herstel voor Oekraïne met Giro555

Dankzij Giro555 en alle mensen die ons steunen met giften, stelt PAX Oekraïense partners, waaronder Peace Engineers en religieuze leiders in staat mensen bij te staan die door de oorlog getroffen zijn: ontheemden, burgers in gebieden die bezet of verwoest zijn, activisten en vrijwilligers, lokale overheden.

Lees meer
Youth Peace Tour Oekraïne. Foto Tilia Maas Geesteranus

Youth Peace Tour Oekraïne

Samen met vijftien jonge (potentiële) leiders reizen we door Oekraïne. We reflecteren op politieke en persoonlijke ontwikkeling, en ontwikkelen vaardigheden waarmee een verandering in de Oekraïense samenleving bewerkstelligd kan worden. Diversiteit is hierbij van groot belang.
Lees meer
4076_img-68e653c0bdc30214b934175af0a8c2f1-v.jpg

Staatsopbouw en verantwoording in Oost-Oekraïne

Dit project is erop gericht om stabiliteit in Oost-Oekraïne (gecontroleerd gebied) te bevorderen door op lokaal bestuursniveau de ontwikkeling van een inclusief besluitvormingsproces te stimuleren waarbij lokale autoriteiten en maatschappelijke organisaties intensief samen werken.
Lees meer
4071_dsc0932.jpg

Een cultuur van dialoog en constructieve verbinding in Oekraïne

Dit project zet zich in voor een cultuur waarbinnen dialoog en verbinding mogelijk is. Om dit mogelijk te maken, worden vaardigheden en structuren die nodig zijn voor een duurzame transformatie van de Oekraïense samenleving en (politieke) systemen aangeleerd.
Lees meer
Straatbeeld in Mitrovica. Foto Pieter Jan Baas

Kosovo

PAX zet zich in om burgers uit alle gemeenschappen van Kosovo te betrekken bij de lokale, nationale en internationale beleidsvormingsprocessen die hun leven beïnvloeden. PAX streeft ernaar burgers bij elkaar te brengen om vraagstukken met betrekken tot gemeenschappelijk belang aan te pakken, zoals slecht bestuur, een zwakke rechtsorde en de onopgeloste erfenis van een gewelddadig conflict.
Lees meer
Oekraïne 2014 PAX Verkenningsmissie mei c PAX Guido de Graaf Bierbrauwer RF (148).JPG

Betrekken van niet-overheid gecontroleerde gebieden in Oekraïne

Gebaseerd op ervaringen in vergelijkbare conflictgebieden is het doel van dit project om in Oekraïne de autoriteiten en maatschappij te voorzien van aanbevelingen voor een vreedzame oplossing voor het conflict in Donbas.
Lees meer
4756_trnopolje01-700.jpg

Inclusieve herdenking

PAX heeft zich de afgelopen jaren gericht op herdenking en gedeelde verhalen in de Westelijke Balkan (Kosovo, Servië, Bosnië en Herzegovina en Kroatië). Initiatieven voor inclusieve herdenking en herinnering worden steeds belangrijker voor de Westelijke Balkan, omdat ze de etno-nationalistische verhalen van de politieke elites ter discussie stellen. 

Lees meer
pax-report-the-eu-as-a-peace-project-bg3000.png

Europa als vredesproject

De zoektocht naar een Europa waarin de burger echt centraal staat, kan alleen maar een gezamenlijke inspanning van vele partijen zijn: de organen van de EU, de lidstaten van de EU, maar ook maatschappelijke organisaties, lokale overheden en burgerinitiatieven kunnen en moeten hun steentje hieraan bijdragen.
Lees meer
pax-report-gender-perspectives-on-life-of-people-in-the-context-of-war-full-report-ua-1.png

Gender pilot Oekraïne

Het Gender pilot project is een onderzoeksproject dat uitgevoerd is in Oost-Oekraïne. Hiermee werd de aard van de problemen in kaart gebracht die burgers ondervinden als gevolg van het gewapende conflict in Oekraïne.
Lees meer
Srebrenica-2017-PAX-reis-2-november-c-PAX-Guido-de-Graaf-Bierbrauwer-RF-37.png

Bosnië en Herzegovina (Srebrenica)

Vredesorganisatie PAX houdt zich al sinds 1995 intensief bezig met Srebrenica. We steunen de Campagne voor Waarheid en Gerechtigheid, zijn medeverantwoordelijk voor de permanente tentoonstelling 'Srebrenica Genocide - the Failure of the International Community' in het Srebrenica Memorial Centre daarover en ondersteunen waar gewenst de dialoog tussen Dutchbatveteranen en overlevenden en nabestaanden. PAX is mede-initiatiefnemer van de theaterproductie Gevaarlijke Namen

Lees meer

Wij werken in de volgende landen:

Westelijke Balkan

PAX is sinds midden jaren tachtig actief in de Westelijke Balkan, toen vredes- en mensenrechtenactivisten uit Joegoslavië alarmerende berichten naar buiten brachten over de opkomst van etnisch nationalisme. Hoewel de oorlogen van de jaren negentig nu meer dan twintig jaar achter ons liggen, zijn in de meeste landen de dominante etno-nationalistische verhalen van machthebbende partijen niet fundamenteel veranderd.

Lees meer

Nederland

Ook in Nederland werkt PAX aan vrede. Samen met lokale organisaties en bevlogen vrijwilligers werkt PAX aan een inclusieve en solidaire samenleving. Daarnaast betrekken we Nederlandse burgers via campagnes bij ons internationale werk in conflictgebieden.

Lees meer

Oekraïne

Vanaf het begin van 2014 heeft PAX de gebeurtenissen in Oekraïne aandachtig gevolgd. Tijdens twee verkenningsmissies (in mei en september 2014) spraken PAX medewerkers met meer dan 60 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, lokaal bestuur en kerken. Het netwerk heeft zich sindsdien uitgebreid, en vanaf 2015 is PAX officieel gestart met het Oost-Europa & Eurazië programma dat zich vooral richt op Oekraïne.

Lees meer

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen