Inclusieve herdenking

PAX heeft zich de afgelopen jaren gericht op herdenking en gedeelde verhalen in de Westelijke Balkan (Kosovo, Servië, Bosnië en Herzegovina en Kroatië). Initiatieven voor inclusieve herdenking en herinnering worden steeds belangrijker voor de Westelijke Balkan, omdat ze de etno-nationalistische verhalen van de politieke elites ter discussie stellen. 

PAX ondersteunde een aantal van dergelijke initiatieven voor inclusieve herdenkingen. Specifieke aandacht is besteed aan het in kaart brengen welke initiatieven voor inclusieve herdenkingen bestaan in de verschillende landen, hoe ze overlappen, hoe ze samenwerken en welke valkuilen ze ervaren.

Contact

Simone Remijnse, Projectleider Westelijke Balkan & Dealing with the Past, remijnse@paxforpeace.nl


Activiteiten & resultaten

Inclusieve herdenkingen in kaart brengen

Op basis van interviews met lokale belanghebbenden, gericht onderzoek en onze eigen ervaringen werd een rapport geschreven met de titel: Mapping Inclusive Memory Initiatives in the Western Balkans. Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd met partners, ambassades en andere internationale belanghebbenden en donoren om het rapport en concrete vervolgstappen te bespreken. Het kan initiatieven en organisaties met elkaar verbinden, discussies op gang brengen en de lobby over het belang van inclusieve herdenking in de internationale arena (vooral Brussel) helpen verbeteren. We werken samen met lokale ngo’s (bijvoorbeeld Youth Initiative for Human Rights Network), vrouwengroepen, lokale overheden, universiteiten en slachtofferorganisaties, terwijl we de komende jaren ook veteranen als een specifieke groep willen betrekken omdat zij een belangrijke actor zijn in discussies over herdenkingen en historische verhalen.
Lees ook het interview op emerging-europe.com met Simone Remijnse, een van de auteurs van het rapport: Politics of memory and memorialisation: Is there an inclusive way forward for the Western Balkans?

The Past Continues

Het ‘The Past Continues’ initiatief biedt meer dan 100 jongeren uit de Westelijke Balkan de gelegenheid om na te denken over de oorlog van hun ouders in de jaren negentig. In etnisch gemengde groepen doen ze onderzoek, brengen ze veldbezoeken en interviewen ze mensen die toen bij de evenementen betrokken waren. PAX is een partner in dit programma en zal assisteren als onderzoeksorganisatie en bij de organisatie van enkele veldbezoeken. Dit programma maakt deel uit van PAX ‘Dealing with the past’ voor de Westelijke Balkan. Lees een blog over het initiatief. Zie ook Past Continues project voor meer gedetailleerde informatie over dit project.

Killing Culture

Tijdens de Joegoslavische oorlogen werden veel culturele ruimtes en gebouwen hun tegenpolen – ze werden ruimtes en gebouwen van marteling. Dit project heeft tot doel mensen aan te moedigen zich bewust te worden van deze culturele ruimtes en de dialoog met anderen aan te gaan. Een fotoboek over dergelijke culturele ruimtes in Kosovo, Bosnië Herzegovina en Kroatië werd gepubliceerd, samen met een fototentoonstelling, die kijkers en lezers aanmoedigt om na te denken over de relatie tussen nationale cultuur en sociale conflicten.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.