Een cultuur van dialoog en constructieve verbinding in Oekraïne

Dit project zet zich in voor een cultuur waarbinnen dialoog en verbinding mogelijk is. Om dit mogelijk te maken, worden vaardigheden en structuren die nodig zijn voor een duurzame transformatie van de Oekraïense samenleving en (politieke) systemen aangeleerd.

De doelstellingen zijn het opleiden van professionele facilitators van dialoog, het steunen van concrete maatregelen, en het stimuleren van dialoog onder en tussen tegenstanders. Dit is bijvoorbeeld met vrijwilligers versus lokale autoriteiten of lokale populatie versus ontheemden. Verder investeren we in professionals op belangrijke posities om aandacht voor een cultuur van dialoog te verhogen.

Het project is gestart in januari 2017 en vindt plaats in Kiev en in Oost-Oekraïne (gecontroleerd gebied).

Situatie & Urgentie

Oekraïne kan gekarakteriseerd worden door diversiteit, een groeiende burgermaatschappij en conflict. Binnen die context worden trauma’s, stereotypen en conflicten ontweken, waardoor deze niet verwerkt kunnen worden. Als consequentie kenden de afgelopen jaren een groeiende polarisatie, met steeds minder ruimte om ‘neutraal’ te blijven. We zien een fundamenteel wantrouwen binnen en tussen gemeenschappen, en richting de autoriteiten. Dit vormt een serieuze belemmering voor democratische hervormingen, de strijd tegen corruptie en, niet in de laatste plaats, het oprichten van vredesbewegingen voor een einde van de oorlog in Oost-Oekraïne.

Desondanks werken overheden en maatschappelijke organisaties samen om het land te besturen en te gidsen. Veel van deze organisaties beschikken echter niet over de benodigde karakteristieken of vaardigheden voor (vreedzame) dialoog. Er is dus behoefte aan een cultuur, vaardigheden en structuren van dialoog en verzoening. Dit vraagt om een serieuze en lange-termijn investering, die kan leiden tot een duurzame transformatie van de maatschappij en (politieke) systemen.

Contact

Cinta Depondt, Programmaleider Eastern Europe & Eurasia, depondt@paxforpeace.nl

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.