Werken aan vrede en herstel voor Oekraïne met Giro555

Beeld: Giro 555

Dankzij Giro555 en alle mensen die ons steunen met giften, stelt PAX Oekraïense partners, waaronder Peace Engineers en religieuze leiders in staat mensen bij te staan die door de oorlog getroffen zijn: ontheemden, burgers in gebieden die bezet of verwoest zijn, activisten en vrijwilligers, lokale overheden.

Wat we doen

Peace engineers

De Peace Engineers bieden een luisterend oor, helpen bij het oplossen van conflicten, het de-escaleren van gespannen situaties, bieden ‘eerste hulp’ bij stress en trauma en brengen gerichte, kleinschalige humanitaire hulp. Peace Engineers zijn Oekraïners die de afgelopen jaren door PAX en lokale partner Dignity Space zijn opgeleid in geweldloze communicatie, mediation, onderhandelen en het begeleiden van dialoog. Door de aanschaf van drie busjes kunnen zij afgelegen locaties bereiken, bijvoorbeeld dorpen die te lijden hebben gehad onder de Russische bezetting of die veel vluchtelingen hebben opgevangen. Meer dan 11.000 mensen ontvingen op deze manier ondersteuning. Ook traint Dignity Space maatschappelijk werkers, zorgmedewerkers en politiemensen in het omgaan met trauma en spanningen.

Steun aan religieuze gemeenschappen

In samenwerking met het Institute for Religious Freedom steunen we religieuze organisaties en lokale leiders in het geven van zowel materiële als geestelijke en juridische steun aan hun gemeenschappen. De partner brengt geweld tegen religieuze gemeenschappen in kaart en vraagt hier nationaal en internationaal aandacht voor, zodat betere steun en bescherming geboden kunnen worden. Ook brengen we vertegenwoordigers van verschillende religies bij elkaar om ideeën uit te wisselen en werken we met de Oekraïense overheid om beleid aan te passen, zodat geestelijken hun gemeenschappen effectiever bij kunnen staan.

Milieuschade in kaart brengen

In samenwerking met Oekraïense en internationale organisaties doet PAX onderzoek naar schade die is aangericht door de oorlog, met speciale aandacht voor milieurisico’s, energie, en drinkwater. We delen deze informatie breed, zodat burgers, hulpverleners en beleidsmakers op de hoogte zijn en er adequate (internationale) maatregelen genomen kunnen worden.

Brede wederopbouw

We kijken naar wat op dit moment nodig is, bijvoorbeeld in dorpen in de provincie Kherson die tot voor kort nog bezet waren door het Russische leger, en leren daaruit met partners wat er nodig is in de eerste weken na de bevrijding, en waarmee rekening moet worden gehouden.

Ook kijken we verder vooruit. Wat hebben Oekraïners nodig om hun leven weer op te bouwen? Het gaat ons hierbij niet om fysieke wederopbouw, maar om dat wat nodig is om als gemeenschap het geweld van de oorlog en de geleden verliezen een plek te geven en te werken aan een democratische, vreedzame toekomst: verwerken van trauma, verzamelen en delen van verhalen, organiseren van inspraak van burgers in wederopbouwprocessen. 

Peace Engineer Maryna reist naar moeilijk te bereiken dorpen

De afgelopen maanden heeft Oekraïne steeds meer dorpen en steden in het noorden en oosten van het land bevrijd en veel mensen die tijdelijk gevlucht waren, keren terug naar huis. De fysieke en mentale schade is groot, en hoewel er hard gewerkt wordt aan de wederopbouw, heeft de oorlog onuitwisbare indrukken achtergelaten. 

Peace Engineer Maryna reist regelmatig naar dorpen die door beschadigde infrastructuur moeilijk te bereiken zijn. Ze neemt vaak spullen mee, zoals speelgoed en soms reist een kapster mee om de mensen ter plekke te knippen.

Maryna vertelt: “De mensen wachten op ons. Als we een week niet zijn geweest, kijken ze nog meer uit naar onze komst. Wanneer je regelmatig komt en vaker met de mensen werkt zie je ze veranderen: agressie en woede worden omgevormd en er komt ruimte om te praten over persoonlijke dingen.”

“Er is een sterke behoefte om samen te komen en in een veilige omgeving hun verhaal te delen. Maar mannen zijn vaak terughoudend”, vertelt Maryna. “Eerst komen voornamelijk vrouwen, maar daarna komen hun mannen mee, al praten ze soms liever in een aparte groep als mannen onder elkaar.”

Peace Engineer Maryna

Peace Engineer Kateryna begeleidt vluchtelingen

Peace Engineer Kateryna begeleidt vluchtelingen in een opvangcentrum in Kamjanske (vlakbij Dnipro) in het omgaan met heftige emoties en stress. Ze organiseert trainingen over geweldloze communicatie en sessies met kunstzinnige therapie, zodat deelnemers in een veilige omgeving hun emoties kunnen delen. Ook geïnteresseerde stadsbewoners kunnen aansluiten om zo de integratie in de lokale gemeenschap makkelijker te maken.

Peace Engineer Kateryna

Peace Engineer Stepan luistert tussen de vluchtelingen

Naarmate de oorlog vordert komen steeds meer steden en dorpen in het oosten van Oekraïne onder vuur te liggen. In Dnipro, de hoofdstad van de aan Donetsk grenzende provincie, komen sinds het begin van de inval grote stromen vluchtelingen aan. De spanningen in de rij voor de distributie van humanitaire hulp lopen hoog op: vluchtelingen weten niet wat er gebeurt en vrezen dat ze niet aan de beurt komen, de medewerkers doen hun uiterste best maar kunnen de vraag naar hulpgoederen met moeite aan.

Vluchtelingen in Dnipro – foto S. Semionov

Peace Engineer Stepan luistert naar de opgewonden menigte totdat ongeveer tweehonderd mensen zeker zijn dat hun zorgen zijn gehoord en serieus worden genomen. Hij brengt een oplossing door te bemiddelen tussen de medewerkers van de humanitaire hulporganisatie en de vluchtelingen. Het verdelen van de hulpgoederen kan daarna efficiënt verlopen en de vluchtelingen hebben vertrouwen in het proces. Als Stepan zich te midden van de groep wachtende vluchtelingen staat, kan hij bemiddelen bij ruzies die dreigen te ontstaan tussen vluchtelingen onderling. Hij helpt de betrokkenen die naar ieders tevredenheid op te lossen. Dit stelt alle aanwezigen in staat hun waardigheid te behouden onder deze moeilijke omstandigheden.

Meer lezen:

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.