Gender pilot Oekraïne

Het Gender pilot project is een onderzoeksproject dat uitgevoerd is in Oost-Oekraïne. Hiermee werd de aard van de problemen in kaart gebracht die burgers ondervinden als gevolg van het gewapende conflict in Oekraïne.

Het doel van dit onderzoeksproject was om de problemen die burgers als gevolg van gewapend conflict tegenkomen beter te begrijpen. Er wordt speciale aandacht gegeven aan een gendergevoelige benadering tijdens de voorbereiding, de analyse van de data en de implementatie van het onderzoek.

Een aanzienlijk aantal mannen en vrouwen in Oekraïne wordt getroffen door het gewapende conflict in Oekraïne, ofwel direct (bij deelname in de oorlog) ofwel indirect (2 miljoen intern ontheemde individuen en arbeidsmigratie). De genderrollen van mannen en vrouwen in zowel de openbare sfeer als het privéleven beginnen ook te veranderen in de context van een oorlogseconomie. Om effectieve maatregelen te kunnen treffen om deze mensen te ondersteunen is het belangrijk deze ontwikkelingen nauwgezet te volgen en mogelijke gevolgen voor het vredesproces te voorspellen.

De focus van het onderzoek is om te achterhalen:

 • hoe staatsautoriteiten, civil society en de internationale gemeenschap de situatie van verschillende mensen, die in extreme omstandigheden leven, kunnen verbeteren;
 • wat de aard en gevolgen zijn van kwetsbaarheden binnen de bevolking wanneer de staatsautoriteiten, civil society en de internationale gemeenschap onvoldoende en traag reageren op het gewapende conflict.

Een interdisciplinair onderzoeksteam is verantwoordelijk voor de verzameling van de data. Op basis van een grondige analyse zullen aanbevelingen aan staatsinstituties en non-gouvernementele organisaties op lokaal, nationaal en internationaal niveau worden gedaan. Dit om de effectiviteit van hun begeleiding te kunnen verbeteren.

Contact

Andriy Korniychuk, Programme Manager Eastern Europe & Eurasia, korniychuk@paxforpeace.nl


Activiteiten & resultaten

Onderzoek, publicatie en round-table

 • Onderzoek
  Semigestructureerde interviews en focusgroep discussies zijn gepland met ongeveer 50 respondenten.
 • Publicatie
  De analyse en resultaten van het onderzoek zullen besproken worden in een publicatie.
 • Round-table
  Aan het einde van het project zullen er sessies binnen de gemeenschap georganiseerd worden om de resultaten van het onderzoek, de problemen en de kwetsbare groepen die geïdentificeerd zijn, te bespreken. Gender gerelateerde uitdagingen zullen worden opgenomen in de agenda.

PAX is van plan om follow-up activiteiten te implementeren die zich zullen richten op de prioriteitsgebieden. Dit betreft de steun aan kwetsbare groepen die problemen ondervinden door de buitengewone omstandigheden in de buurt van de contactlijn.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.