Kosovo

Beeld: Street view in Mitrovica. Photo Pieter Jan Baas

PAX zet zich in om burgers uit alle gemeenschappen van Kosovo te betrekken bij de lokale, nationale en internationale beleidsvormingsprocessen die hun leven beïnvloeden. PAX streeft ernaar burgers bij elkaar te brengen om vraagstukken met betrekken tot gemeenschappelijk belang aan te pakken, zoals slecht bestuur, een zwakke rechtsorde en de onopgeloste erfenis van een gewelddadig conflict.

PAX is al actief in Kosovo sinds vóór de oorlog van 1998-99. Tegenwoordig concentreert ons werk zich op twee hoofdgebieden: (1) het ondersteunen van de burgermaatschappij en burgers om een betere toekomst op te bouwen voor Noord-Kosovo en (2) het omgaan met het verleden en overgangsrecht (transitional justice). 

In de zeven meest noordelijke gemeenten heeft de regering van Kosovo een beperkte bevoegdheid en leden van de Servische gemeenschap verwachten leiding en ondersteuning van de Servische staat; PAX stimuleert actief burgerschap en vertaalt het perspectief van de burgers in beleidsaanbevelingen om het leven voor mensen uit alle gemeenschappen in de regio duurzaam te verbeteren. 

Omdat het effectief omgaan met de gevolgen van massaal geweld en schendingen van de mensenrechten van essentieel belang is om Kosovo’s visie van een samenhangende multi-etnische samenleving te realiseren, stelt PAX overheidsinstellingen en maatschappelijke en internationale organisaties in Kosovo in staat om processen voor een inclusief overgangsrecht (transitional justice) te ontwerpen en implementeren. Dit moet ervoor zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt en dat de vooruitzichten voor betere relaties tussen gemeenschappen worden versterkt.

Contact

Kathelijne Schenkel, programme manager Kosovo, schenkel@paxforpeace.nl

 

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!