Midden-Oosten

PAX werkt al vanaf de jaren negentig in het Midden-Oosten. Sinds 2000 ligt de focus op het lokale maatschappelijke middenveld en individuele activisten, die een rol kunnen spelen in de sociale en politieke verandering in de regio.

Foto Albin Hillert/WCC

Oecumenische Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël

Het Oecumenische Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI) garandeert de beschermende aanwezigheid van internationale waarnemers in fragiele gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Het monitoren van ontwikkelingen in de bezette gebieden en het rapporteren van mensenrechtenschendingen zorgt voor extra bescherming. De belangrijkste principes van het programma zijn: geweldloosheid, monitoren van mensenrechtenschendingen, beschermende aanwezigheid, steunen van lokale vredes- en mensenrechtengroepen, lobbyen en principiële onpartijdigheid.

Lees meer
Basra, Onderwijs maakt vrede

Irak

De werkzaamheden van PAX in Irak hebben als doel om de onderliggende oorzaken en patronen van het conflict aan te pakken, met hierbij een specifieke focus op het gebrek aan inclusief bestuur, inclusieve rechtvaardigheid en veiligheid. 

Lees meer
header-isr-pal.png

Israël en Palestina

PAX werkt in Israël en Palestina sinds de late jaren 90. Hierdoor heeft PAX een groot netwerk van Israëlische en Palestijnse activisten en organisaties die hetzelfde doel nastreven: de bescherming van mensenrechten, een eind aan de bezetting van de gebieden die Israël sinds 1967 in handen heeft en een levensvatbare en rechtvaardige vrede in de regio die is gebaseerd op het Internationale Humanitair Recht en Internationale Mensenrechten. PAX steunt lokale partners bij het weerbaar maken van gemeenschappen, het promoten van menselijke veiligheid en gelijkheid in het politieke, culturele en sociale domein en in het bestrijden van onrecht dat volgt uit de voortdurende bezetting.
Lees meer
Training Human Security Survey in Irak

Human Security Survey Irak

Het doel van de Human Security Survey (HSS) is om mensen in conflictgebieden meer zeggenschap te geven over hun eigen veiligheid en bescherming. Deze onderzoeksmethode is door PAX ontwikkeld en wordt toegepast in Irak en Zuid-Soedan.
Lees meer
A woman filming as part of the Empowering women and challenging gender norms programme in Palestine

Empowerment van vrouwen en doorbreking van gendernormen in Palestina

Naast onder meer conflictoplossing, politieke dialoog en inclusieve participatie is gedragsverandering een belangrijk (en uitdagend) onderdeel van de vredesopbouwactiviteiten. Het kost tijd en vereist een innovatieve aanpak om schadelijke en diepgewortelde ideeën, overtuigingen en houdingen te veranderen. De inzet van de culturele sector, met name de filmsector, kan daarvoor een effectief instrument zijn.
Lees meer
mobile-cinema-lebanon-2.png

Genderrollen in Zuid-Libanon bespreekbaar maken met behulp van Mobile Cinema

Kunst en cultuur kunnen doeltreffende middelen zijn om mensen over sektarische scheidslijnen heen bij elkaar te brengen. Het opzetten van onafhankelijke creatieve ruimtes in conflict- of post-conflictsituaties is niet eenvoudig; het kan een zeer politieke aangelegenheid zijn en heeft vaak geen prioriteit bij vredesopbouwactiviteiten. PAX werkt sinds 2015 samen met de Libanese organisatie Tiro Association for Arts in het zuiden van Libanon en ondersteunt hen bij het doorbreken van bestaande maatschappelijke tegenstellingen door (jonge) mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen om de cultuur te heractiveren en met elkaar in contact te komen.
Lees meer
812_programma-lebanon-irin-news.jpg

Libanon

In Libanon werkt PAX samen met lokale partners in projecten gericht op mensenrechten, conflictoplossing en het activeren van jongeren voor vrede. Onze partners lobbyen actief richting de Libanese regering om wetten te veranderen en mensenrechten te respecteren. Bijvoorbeeld om de ongelijkheid voor de wet van de verschillende religieuze groepen af te schaffen en om de Palestijnse vluchtelingen meer rechten te geven. Ook werken we met jonge activisten op onderwerpen rond cultuur en maatschappelijk activisme.
Lees meer
In Homs worden Syrische burgers gedwongen naar een ander deel van het land te vertrekken. 7 mei 2018 foto Mohamad al-Rahal

Syrië

PAX steunt vreedzame activisten in Syrië in hun strijd voor een democratisch Syrië waar Syriërs met alle religieuze en etnische achtergronden in vrede en gelijkheid kunnen samenleven.
Lees meer
Foto Wim Zwijnenburg

Conflict & Milieu

PAX onderzoekt de impact van huidige conflicten op het milieu, en bouwt aan oplossingen met als doel de publieke gezondheids- en milieurisico’s voor burgers te beperken.
Lees meer

Wij werken in de volgende landen:

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen