Syrië

PAX steunt vreedzame activisten in Syrië in hun strijd voor een democratisch Syrië waar Syriërs met alle religieuze en etnische achtergronden in vrede en gelijkheid kunnen samenleven.

 

Sinds het uitbreken van de Syrische revolutie in 2011 heeft de situatie in Syrië zich ontwikkeld tot een gewelddadig conflict. Onze aandacht is daarmee meer en meer verschoven naar bescherming van burgers en vredesopbouw.

Uitdagingen

Het gewapende conflict in Syrië blijft escaleren. Dat maakt het lastig om in Syrië te werken, maar betekent ook dat het conflict steeds dieper wordt en moeilijker op te lossen. Het twijfelachtige optreden en de verdeeldheid van de internationale gemeenschap hebben hieraan bijgedragen.

Contact

Marjolein Wijninckx, wijninckx@paxforpeace.nl

 


Activiteiten & resultaten

Siege Watch

Met het Siege Watch project doen PAX en The Syria Institute onderzoek naar de belegeringen van steden en dorpen in Syrië. De organisaties baseren zich op gegevens van lokale bronnen zoals aangeleverd door medici, burgerjournalisten of personen die verbonden zijn aan lokale bestuursorganen in Syrië. De gegevens zijn vaak mede gecheckt door de Syrian American Medical Society. Het onderzoek heeft geresulteerd in een interactieve kaart van Syrië die regelmatig bijgewerkt wordt en in een rapport dat meer achtergrond geeft en ieder kwartaal geactualiseerd wordt. Actieve monitoring van de belegerde gebieden begon in het najaar van 2015.

'Wij zijn allen burgers' / Kulluna Muwatinun

‘Wij zijn allen burgers‘, een project dat we met steun van het Mensenrechtenfonds uitvoeren in Syrie en Irak, heeft tot doel het vreedzaam samenleven van mensen met verschillende religies en etnische achtergronden. Wij bevorderen dit door capaciteitsopbouw, werken aan betere wetgeving en implementatie daarvan, politieke dialoog en advocacy.

Burgeractivisten

Een belangrijk deel van ons werk in Syrië is het ondersteunen van burgeractivisten. Naast onze partners, steunen we verschillende burgerinitiatieven. Zij zetten zich op een vreedzame manier in voor vrijheid en waardigheid in een democratisch en civiel Syrië. Onze steun is niet alleen financieel, maar ook moreel. Steeds meer burgers grijpen naar wapens, maar wij geloven dat deze burgeractivisten de sleutel vormen tot een vrije en vreedzame samenleving. We willen de Syrische burgers de kracht geven deze weg te blijven volgen.

Beleidsaanbevelingen

In Den Haag, Brussel en New York bieden we beleidsmakers aanbevelingen aan om burgers te beschermen. Zo geven we regelmatig de Syria Alert uit.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.