Israël en Palestina

PAX werkt in Israël en Palestina sinds de jaren 60. Hierdoor heeft PAX een groot netwerk van Israëlische en Palestijnse activisten en organisaties die hetzelfde doel nastreven: de bescherming van mensenrechten, een eind aan de bezetting van de gebieden die Israël sinds 1967 in handen heeft en een levensvatbare en rechtvaardige vrede in de regio die is gebaseerd op het Internationale Humanitair Recht en Internationale Mensenrechten. PAX steunt lokale partners bij het weerbaar maken van gemeenschappen, het promoten van menselijke veiligheid en gelijkheid in het politieke, culturele en sociale domein en in het bestrijden van onrecht dat volgt uit de voortdurende bezetting.

Het is een dagelijkse strijd om te kunnen leven in voorspoed in een situatie van voortdurende bezetting. PAX versterkt de beschermings- en coping-mechanismen tegen de schending van rechten en steunt inclusieve dialogen tussen verschillende sociale groepen om zo conflicten op te lossen. Ook werkt PAX met gemeenschappen aan het identificeren en aanpakken van het gebrek aan het nemen van verantwoordelijkheid op nationaal niveau en schendingen van het Internationale Humanitair Recht.

In Oost-Jeruzalem draagt PAX bij aan netwerken en initiatieven die de versnippering van de Palestijnse gemeenschap tegengaan door te bouwen aan inclusieve gemeenschappen. In het Shu’fat vluchtelingenkamp werkt PAX samen met MEND aan een participerend videoproject met jonge vrouwen dat gericht is op bewustwording van het belang van geestelijke gezondheid, de noodzaak om het stigma te verwijderen van het erkennen van geestelijke problemen en de toegang tot genezing aan te moedigen. In 2017 publiceerde PAX samen met Palestijnse en Israëlische activisten Fragmented Jerusalem, waarin een analyse van de laatste ontwikkelingen in Oost-Jerusalem en actiepunten voor de internationale gemeenschap worden gegeven.

In het gebied in de Westelijke Jordaanoever dat wordt gecontroleerd door Israël (Area C) steunt PAX een weerbaarheidsproject van DanChurchAid, de Zweedse Kerk en Oost Jeruzalem YMCA. Door de bestaande middelen te benadrukken werkt het project met verschillende gemeenschappen in Area C samen aan het opzetten van beschermingsgroepen. Op dezelfde manier worden gemeenschapsbehoeften ook geïdentificeerd en aangepakt, zo worden beschikbare middelen gemobiliseerd en kleine geldsubsidies aangeboden.

Het Oecumenische Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI) garandeert de beschermende aanwezigheid van internationale waarnemers in fragiele gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Het monitoren van ontwikkelingen in de bezette gebieden en het rapporteren van mensenrechtenschendingen zorgt voor extra bescherming. De belangrijkste principes van het programma zijn: geweldloosheid, monitoren van mensenrechtenschendingen, beschermende aanwezigheid, steunen van lokale vredes- en mensenrechtengroepen, lobbyen en principiële onpartijdigheid.
Lees meer over dit project.

Inclusieve en gelijke samenlevingen

De participatie van jonge Palestijnen in het politieke proces dat direct impact heeft op hun leven is cruciaal. Op de Westelijke Jordaanoever werkt PAX met het Palestijnse Centrum voor Vrede en Democratie (PCPD) aan zaken zoals het promoten van gendergelijkheid, het voorbereiden van jonge Palestijnen op het deelnemen aan verkiezingscampagnes en gemeenteraden en aan het verantwoordelijk houden van gemeentes voor hun beleid en beloftes van inclusieve politiek.

De Palestijnse gemeenschap is religieus divers. Vrijheid van godsdienst en geloof promoot tolerantie, beschermt de ruimte om religie of geloof uit te oefenen in de vorm van aanbidding, onderwijs, praktijk en naleving, evenals het recht om geen religie te hebben of niet-religieuze overtuigingen te beschermen. PAX probeert samen met PCPD deze vrijheid te waarborgen in een breder kader van respect voor fundamentele mensenrechten.

PAX werkt met progressieve, pro-vredes- en pro-gerechtigheidsorganisaties en mensen aan beide kanten. Samen met MITVIM, het Israëlische Instituut voor Regionaal Buitenlandbeleid en het Duitse Instituut voor Internationale- en Veiligheidszaken publiceerde PAX het rapport Divided and Divisive, waarin de huidige dynamieken en uitdagingen in de relatie tussen de Europese Unie en Israël worden geanalyseerd.

Internationaal lobbywerk

PAX bepleit in Nederland en bij de Europese Unie het tegengaan van nederzettingen en hun uitbreiding, het waarborgen van het publiek en privaat naleven van de VN Principes voor bedrijfsleven en mensenrechten, de blokkade op Gaza en schending van Internationale Humanitair Recht en Internationale Rechten van de Mens. Om dit te bereiken steunt PAX partner organisaties hun versterkte capaciteiten, netwerken, documentatie en toegang tot relevante besluitvormingsforums.

Webinars & podcasts

PAX organiseert regelmatig webinars in samenwerking met andere organisaties. Ze gaan over huidige ontwikkelingen en Israëlische en Palestijnse partners staan centraal. Ook is er een Engelstalige PAX Palestine Podcast. In verschillende afleveringen spreken we met verschillende partners, zoals de Wereldraad van Kerken, YMCA Oost-Jeruzalem en The Palestinian Center for Peace and Democracy die meer vertellen over hun ervaringen en werk in Palestina.

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!