Genderrollen in Zuid-Libanon bespreekbaar maken met behulp van Mobile Cinema

Kunst en cultuur kunnen doeltreffende middelen zijn om mensen over sektarische scheidslijnen heen bij elkaar te brengen. Het opzetten van onafhankelijke creatieve ruimtes in conflict- of post-conflictsituaties is niet eenvoudig; het kan een zeer politieke aangelegenheid zijn en heeft vaak geen prioriteit bij vredesopbouwactiviteiten. PAX werkt sinds 2015 samen met de Libanese organisatie Tiro Association for Arts in het zuiden van Libanon en ondersteunt hen bij het doorbreken van bestaande maatschappelijke tegenstellingen door (jonge) mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen om de cultuur te heractiveren en met elkaar in contact te komen.

Na vertrouwen en geloofwaardigheid te hebben opgebouwd in hun gemeenschappen door het organiseren van inclusieve evenementen zoals dansworkshops, muziekfestivals, theatervoorstellingen, etc., wilden Tiro en PAX een meer gerichte programmering ontwikkelen. Hiervoor is een genderproefproject opgezet dat zich richt op de genderproblematiek waarmee de gemeenschappen en de jongeren worden geconfronteerd. Tiro Association heeft een korte film geschreven, gefilmd en bewerkt die de traditionele genderrollen in Sour (Tyre) ter discussie stelt. Zodra de film klaar is, zullen ze met hun mobiele bioscoop in verschillende gemeenschappen in het zuiden van Libanon rondtrekken en filmvertoningen en -discussies faciliteren. Er zullen ook kleine fondsen beschikbaar zijn voor mensen die de film bijwonen en die de besproken onderwerpen willen aankaarten via kleinschalige gemeenschapsprojecten.

Kunst en cultuur kunnen een middel zijn om de dialoog te stimuleren over gevoelige onderwerpen die wellicht te zeer taboe zijn om direct te bespreken, alsook de dialoog te stimuleren met gemeenschappen die zich normaal gesproken niet met elkaar inlaten. Centraal in de film staat een kwestie die dwars door etnische of religieuze grenzen heen gaat en waar veel jonge mannen en vrouwen zich mee kunnen identificeren. Door te laten zien dat verschillende gemeenschappen te maken hebben met vergelijkbare genderkwesties, kan de film niet alleen leiden tot een groter bewustzijn en een grotere gevoeligheid ten aanzien van deze kwestie, maar ook tot een grotere sociale cohesie en meer begrip onder de mensen.

Een film gemaakt door jonge creatieven en filmmakers

In Tayr Debba is een film gemaakt door een groep jonge creatieven en filmmakers. Er is specifiek gekozen voor Tayr Debba omdat dat het dorp in het zuiden van Libanon is waar het eerste vrouwenvoetbalteam werd opgericht. De film gaat over een jong meisje, Ihsan, dat de traditionele gendernormen doorbreekt door te voetballen Рeen sport die normaal gesproken is voorbehouden aan jongens en mannen. 

De film volgt haar strijd, zowel in de maatschappij als binnen haar familie, om genderstereotypen te doorbreken. Tijdens de discussies in de gemeenschap zal de film worden gebruikt als beginpunt voor een gesprek over waar deze normen en stereotypen vandaan komen, welk effect ze kunnen hebben en hoe schadelijke normen kunnen worden overwonnen en getransformeerd. De film zal ook worden vertoond in Tayr Debba en zal dienen als een reflectie over hoe dat team de vooroordelen overwon en de percepties en beperkingen voor mannen en vrouwen veranderde.

Bekijk een trailer van de film Ihsan

Contact

gender@paxforpeace.nl

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.