Libanon

In Libanon werkt PAX samen met lokale partners in projecten gericht op mensenrechten, conflictoplossing en het activeren van jongeren voor vrede. Onze partners lobbyen actief richting de Libanese regering om wetten te veranderen en mensenrechten te respecteren. Bijvoorbeeld om de ongelijkheid voor de wet van de verschillende religieuze groepen af te schaffen en om de Palestijnse vluchtelingen meer rechten te geven. Ook werken we met jonge activisten op onderwerpen rond cultuur en maatschappelijk activisme.

Na het einde van de burgeroorlog in 1990 is in Libanon geen verzoeningsproces op gang gekomen. Daardoor blijven spanningen steeds opnieuw opkomen en is Libanon gevoelig voor ontwikkelingen in de buurlanden. Libanon is een verzuilde samenleving met 18 verschillende confessionele gemeenschappen. Dit sektarische systeem is in de grondwet vastgelegd. Zo moet de president christen zijn, de premier een soenniet en zijn de zetels in het parlement verdeeld over de verschillende religieuze groepen. Wanneer het systeem de demografische verhoudingen in de samenleving niet meer weerspiegelt, ontstaat spanning en een machtsstrijd. Sinds de Syrische volksopstand in een oorlog is ontaard, is Libanon steeds meer verstrikt geraakt in dat conflict. Sommige bevolkingsgroepen steunen de Syrische oppositie, terwijl het Libanese Hezbollah meevecht aan de kant van het Assad-regime.

Contact

Marjolein Wijninckx, wijninckx@paxforpeace.nl


Activiteiten & resultaten

Activist Academy: Public Space and Activism

PAX organiseerde samen met NAHNOO de Activist Academy, een workshop gericht op het ontwikkelen van nieuwe acties en creatieve projecten met een nieuwe methode. Het maken van nieuwe campagnes, activiteiten en ideeën rond het thema van publieke ruimte, zoals een publiek park of strand, in Beiroet stonden centraal. NAHNOO is een organisatie die werkt met jongeren en richt zich op het versterken van sociale cohesie in Libanon. Een van de manieren waarop zij dit doen is door te focussen op de vrije publieke ruimte. Vrije publieke ruimte is noodzakelijk voor een vreedzame en vrije samenleving, als een manier waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Hiermee kunnen er nieuwe gemeenschappelijke verhalen ontstaan waarmee sektarische tegenstellingen worden tegengegaan.

Istanbouli Theatre

Samen met Istanbouli Theater werkt PAX aan het mobiliseren en activeren van jonge mensen in het zuiden van Libanon. Het zuiden van Libanon wordt gedomineerd door Hezbollah en is door de oorlogen met Israël en meer recent de oorlog in Syrië sterk beïnvloed. Jonge mensen worden opgeroepen om deel te nemen aan de gevechten; dit zorgt voor een cultuur van geweld, oorlog en haat en verdeeldheid. Binnen deze context biedt het Istanbouli Theatre jongeren alternatieve middelen aan om met geweld en haat om te gaan. Qassem Istanbouli en het team van Istanbouli Theatre betrekt jongeren bij activiteiten op het gebied van theater, muziek, filmmaken, fotografie en schilderen/tekenen.

Conflictpreventie

Samen met de organisatie Alef hebben we in 2013 een project gestart dat gericht is op conflictpreventie in gemengde dorpen waar de spanning mede door het conflict in Syrie toeneemt. Via capaciteitsontwikkeling van sleutelfiguren in deze gemeenschappen en het faciliteren van dialoog willen we conflicten in een vroeg stadium aanpakken zodat escalatie voorkomen kan worden.

Partners actief in beleidsdialoog

Wij steunen partners in Libanon om op basis van onderzoek en monitoring te lobbyen bij hun regering om de wetgeving in het land te veranderen en mensenrechten te respecteren. Onze partners hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een stem die gehoord wordt. Zo gaan zij bijvoorbeeld beleidsdialoog aan met de overheid over het respecteren van de rechten van Palestijnse vluchtelingen, van de Syrische vluchtelingen en over mensenrechtenonderwerpen als oneerlijke processen en marteling.

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!