Oecumenische Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël

Beeld: Photo Albin Hillert/WCC

Het Oecumenische Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI) garandeert de beschermende aanwezigheid van internationale waarnemers in fragiele gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Het monitoren van ontwikkelingen in de bezette gebieden en het rapporteren van mensenrechtenschendingen zorgt voor extra bescherming. De belangrijkste principes van het programma zijn: geweldloosheid, monitoren van mensenrechtenschendingen, beschermende aanwezigheid, steunen van lokale vredes- en mensenrechtengroepen, lobbyen en principiële onpartijdigheid.

Het werk van EAPPI

EAPPI zorgt voor een continue aanwezigheid van 25-30 Oecumenische waarnemers, die drie maanden in het veld werken op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Zij begeleiden de lokale bevolking en gemeenschappen, bieden een ‘beschermende aanwezigheid’ en zijn getuige van hun dagelijkse strijd en hoop. EAPPI laat zich leiden door ‘principiële onpartijdigheid’: het kiest geen partij in het conflict en discrimineert niemand, maar het is niet neutraal in termen van mensenrechten en respect voor het internationaal humanitair recht. PAX is de sturende organisatie in Nederland, die de werving en deelname van Nederlandse EA’s organiseert.

Het Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI) werd in 2002 opgericht door de Wereldraad van Kerken (World Council of Churches) als antwoord op een oproep van lokale kerkleiders om een internationale aanwezigheid in het land te creëren. Het programma wordt ondersteund door Geloof en Samenleving van de Remonstranten, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) en de Evangelische Broedergemeente.

De begeleiders komen uit 21 landen wereldwijd en worden ondersteund door een stafteam in Jeruzalem. Een lokale referentiegroep van betrokken gemeenschappen en kerken helpt het programma te begeleiden, samen met de Wereldraad van Kerken in Genève en coördinatoren in de uitzendende landen.

Bijna 1800 begeleiders hebben het programma voltooid. Velen van hen zijn betrokken gebleven bij het werken aan vrede in Palestina en Israël door hun verhalen te delen en door te lobbyen na hun terugkeer in hun thuisland.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief