Irak

De werkzaamheden van PAX in Irak hebben als doel om de onderliggende oorzaken en patronen van het conflict aan te pakken, met hierbij een specifieke focus op het gebrek aan inclusief bestuur, inclusieve rechtvaardigheid en veiligheid. 

Door nauw samen te werken met de lokale gemeenschap en vredesactivisten voert PAX projecten uit die het vertrouwen proberen te herstellen tussen gemeenschappen, dialogen faciliteren tussen beleidsmakers en burgers, inclusief burgerschap promoten, en gender gevoeligheid in de veiligheidssector verbeteren.

Ondanks de officiĆ«le overwinning op ISIS door Iraakse veiligheidstroepen aan het eind van 2017 zijn er nog veel grote uitdagingen voor Irak, waaronder politieke instabiliteit, verdeeldheid tussen etnische en religieuze groepen, onopgeloste territoriale onenigheden en de aanwezigheid van veel bewapende groepen. Het conflict met ISIS heeft veel nieuwe spelers in Irak (terug)gebracht en de machtsverhoudingen voor een groot deel gewijzigd. PAX heeft als doel om de vicieuze cirkel van conflict te doorbreken, onder andere door ruimtes van sociale samenhorigheid te creĆ«ren. De projecten van PAX in Irak zorgen ervoor dat onderling vertrouwen herbouwd kan worden, het faciliteert het verhogen van burgerparticipatie en spoort overheden aan om verantwoordelijker om te gaan met de behoeften van burgers. 

Uitdagingen

De situatie in Irak blijft zich in hoog tempo ontwikkelen. De strijd tegen ISIS heeft een enorme impact gehad op de lokale machtsverhoudingen en veel gebieden blijven instabiel, aangezien verschillende partijen hun positie proberen te handhaven in het Irak na ISIS. Daarbij heeft de overname van betwiste gebieden door de Irakese veiligheidstroepen als reactie op het Koerdische onafhankelijkheidsreferendum de onopgeloste politieke spanningen teruggebracht naar de voorgrond. Als gevolg van instabiliteit en veranderingen in de veiligheidssituatie is PAX soms gedwongen bepaalde activiteiten te verplaatsen of uit te stellen. Onze partners hebben echter altijd de capaciteit om zich hieraan aan te passen, en PAX coƶrdineert uitgebreid met hen om aan nieuwe omstandigheden aan te kunnen passen.

Contact

Vincent Vrijhoef, Programma manager Iraq, Vrijhoef@paxforpeace.nl

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.