Activiteiten organiseren

In de Activiteitenbank vind je ideeën voor het organiseren van activiteiten voor binnen én buiten de Vredesweek. Organiseer een activiteit voor Vrede in jouw buurt, stad, dorp of gemeente tijdens de Vredesweek van 16 t/m 24 september 2023. Hieronder vind je al wat ideeën die je kan organiseren. Vergeet de activiteit niet aan te melden.

Vredesweek » Wat kun jij doen? » Activiteiten organiseren

 Organiseer een stellingenspel 

Bij een stellingenspel leer je elkaar kennen en beter begrijpen zonder dat je heel veel gesprekken voert. Door dit spel te spelen met stellingen over maatschappelijke onderwerpen leer je ieders standpunt kennen en kweek je onderling meer begrip.  Voor tips voor het organiseren en voorbeelden van een stellingenspel kan je de gratis hand-out bekijken in de webshop. 

Organiseer een (online) dialoog

In een vredesdialoog deel je persoonlijke verhalen met mensen die je niet vanzelf tegenkomt en ontdek je andere, vaak verrassende, invalshoeken. Je onderzoekt aan de hand van persoonlijke ervaringen wat vrede voor jou en anderen betekent, wat je wil veranderen en kunt doen. Speciaal voor deze vredesweek is er een handige handleiding dialogen.

Tips&Tricks

 • Denk goed na voor wie je de dialoog gaat organiseren. Sluit dit aan bij de behoefte van de bezoekers?
 • Wil je weten hoe je effectief gebruik maakt van sociale en lokale media en hoe je zoveel mogelijk mensen bereikt met jullie programma? Neem dan eens een kijkje in de promotie toolkit. 
 • Maak een praatje met enthousiaste bezoekers. Wie weet willen ze volgend jaar mee organiseren?
 • Laat zien dat je een onderdeel bent van de nationale Vredesweek van PAX. Met een landelijke campagne zet PAX de Vredesweek op de kaart in Nederland en als jullie hier onderdeel van uitmaken versterkt dit vaak de interesse van journalisten en jullie potentiële bezoekers.
 • Gebruik de (gratis!) materialen die je in de webshop kunt downloaden en/of bestellen. Ambassades van Vrede ontvangen elk jaar een Vredesweekpakket van PAX met materialen.

Organiseer een College Tour

Wil je als studieverening of andere jongerenorganisatie een College Tour organiseren tijdens de Vredesweek? Neem dan eens een kijkje in onze Sprekersbank. Hierin staan ervaren en bevlogen PAX medewerkers die graag over hun werk komen vertellen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Organiseer een workshop

Wil je dat de bezoekers van jullie activiteit naar huis gaan met praktische tips en kennis over een bepaald onderwerp? Organiseer dan een workshop. Tijdens een workshop wordt er een vertaling gemaakt van theorie naar praktijk. Anders dan bij andere vormen van traditioneel onderwijs speelt actieve deelname een belangrijke rol. 

Tips&Tricks

 • Denk goed na voor wie je de workshop organiseert. Sluit de workshop aan bij de behoefte van de deelnemers?
 • Maak de groep niet te groot, zorg ervoor dat alle aanwezigen de ruimte krijgen om actief mee te doen.
 • Ga je in kleine groepjes werken, wijs dan een gespreksleider per groepje aan.
 • Zorg ervoor dat de ruimte groot genoeg is voor de deelnemers.
 • Bedenk welke werkvormen je gaat gebruiken en welk materiaal je daarvoor nodig hebt.
 • Bouw energizers in om iedereen actief te houden.
 • Wil je weten hoe je effectief gebruik maakt van sociale en lokale media en hoe je zoveel mogelijk mensen bereikt met jullie programma? Neem dan eens een kijkje in de promotie toolkit.
 • Maak een praatje met enthousiaste bezoekers van de lezing of het debat. Wie weet willen ze volgend jaar mee organiseren?
 • Laat zien dat je een onderdeel bent van de nationale Vredesweek van PAX. Met een landelijke campagne zet PAX de Vredesweek op de kaart in Nederland en als jullie hier onderdeel van uitmaken versterkt dit vaak de interesse van journalisten en jullie potentiële bezoekers.
 • Gebruik de (gratis!) materialen die je in de webshop kunt downloaden en/of bestellen. Ambassades van Vrede ontvangen elk jaar een Vredesweekpakket van PAX met materialen.

Organiseer TED-talk bijeenkomst

De eerste TED bijeenkomsten werden halverwege jaren ’80 gehouden in de VS en nog steeds is het een een veelgebruikte vorm om een avond te organiseren. Tijdens de TED-conferentie krijgen sprekers de kans om in maximaal achttien minuten op een zo toegankelijk mogelijke manier een presentatie te geven over een onderwerp waar ze iets over weten en dat hen raakt. Het motto van de TED conferentie is niet voor niets: ‘Ideas worth spreading’.

 • Voorbeeld: Studentenvereniging organiseert eigen ‘TED-talk’Tijdens de Vredesweek van 2017 nodigde Studentenvereniging Internationale Betrekkingen Utrecht vier verschillende sprekers uit om in 18 minuten hun verhaal te vertellen bij een bijzondere foto die in hun ogen de wereld veranderd heeft. 

Tips&Tricks

 • Denk goed na voor wie je de bijeenkomst gaat organiseren. Sluit dit aan bij de behoefte van de bezoekers?
 • Denk goed na over welke sprekers bij jouw activiteit passen.
 • Zorg voor een duidelijke vraag aan de sprekers die je uitnodigt. Geef aan voor wie, waar, waarover en wanneer je de bijeenkomst wil organiseren.
 • Wil je weten hoe je effectief gebruik maakt van sociale en lokale media en hoe je zoveel mogelijk mensen bereikt met jullie programma? Neem dan eens een kijkje in de promotie toolkit.
 • Maak een praatje met enthousiaste bezoekers. Wie weet willen ze volgend jaar mee organiseren?
 • Laat zien dat je een onderdeel bent van de nationale Vredesweek van PAX. Met een landelijke campagne zet PAX de Vredesweek op de kaart in Nederland en als jullie hier onderdeel van uitmaken versterkt dit vaak de interesse van journalisten en jullie potentiële bezoekers.
 • Gebruik de (gratis!) materialen die je in de webshop kunt downloaden en/of bestellen. Ambassades van Vrede ontvangen elk jaar een Vredesweekpakket van PAX met materialen.

Creëer een ontmoeting in de buurt

Creëer een gelegenheid voor mensen bij jou in de buurt om in gesprek te gaan met elkaar over actuele vrede en veiligheidsvraagstukken, of gewoon om elkaar te ontmoeten. Vaak wonen mensen dicht bij elkaar zonder dat ze elkaar kennen. Misschien speelt er wel iets in de buurt waarbij dialoog uitkomst kan bieden. Organiseer bijvoorbeeld een vredesmaaltijd, (interculturele) ontmoeting, dialoogtafel of feest.

Tips&Tricks

 • Denk goed na tussen wie je de ontmoeting gaat organiseren. Sluit dit aan bij de behoefte van de bezoekers?
 • Om de bijeenkomst vorm te geven kun je gebruik maken van de werkvorm ‘de smaak van vrede’. 
 • Wil je weten hoe je effectief gebruik maakt van sociale en lokale media en hoe je zoveel mogelijk mensen bereikt met jullie programma? Neem dan eens een kijkje in de promotie toolkit.
 • Maak een praatje met enthousiaste bezoekers. Wie weet willen ze volgend jaar mee organiseren?
 • Laat zien dat je een onderdeel bent van de nationale Vredesweek van PAX. Met een landelijke campagne zet PAX de Vredesweek op de kaart in Nederland en als jullie hier onderdeel van uitmaken versterkt dit vaak de interesse van journalisten en jullie potentiële bezoekers.
 • Gebruik de (gratis!) materialen die je in de webshop kunt downloaden en/of bestellen. Ambassades van Vrede ontvangen elk jaar een Vredesweekpakket van PAX met materialen.

Organiseer een lezing of een debat

Op zoek naar meer verdieping in het thema van de Vredesweek, in de achtergrond van een specifiek conflict of naar hoe lokale vredesactivisten te werk gaan? Organiseer dan een lezing. Bijvoorbeeld door experts / lokale politici uit jullie eigen netwerk en omgeving die een interessant verhaal kunnen vertellen.

Wil je weten wat jullie publiek vindt van een bepaald onderwerp en hen zelf ook aan het woord laten? Dan is een debat wellicht een geschikte vorm. Hierdoor laat je mensen niet alleen kritisch nadenken over een onderwerp, maar ook de eigen mening zorgvuldig te onderbouwen.

Tips&Tricks

 • Denk goed na voor wie je de lezing of het debat gaat organiseren. Sluit dit aan bij de behoefte van de bezoekers?
 • Denk goed na over welke sprekers bij jouw activiteit passen.
 • Zorg voor een duidelijke vraag aan de spreker die je uitnodigt. Geef aan voor wie, waar, waarover en wanneer je de bijeenkomst wil organiseren.
 • Zorg voor diversiteit in panelleden, zodat bezoekers tijdens een gesprek verschillende perspectieven horen.
 • Test bij een debat de formulering van je stelling van te voren en stuur de stelling op tijd naar de panelleden.
 • Wil je weten hoe je effectief gebruik maakt van sociale en lokale media en hoe je zoveel mogelijk mensen bereikt met jullie programma? Neem dan eens een kijkje in de promotie toolkit.
 • Maak een praatje met enthousiaste bezoekers. Wie weet willen ze volgend jaar mee organiseren?
 • Laat zien dat je een onderdeel bent van de nationale Vredesweek van PAX. Met een landelijke campagne zet PAX de Vredesweek op de kaart in Nederland en als jullie hier onderdeel van uitmaken versterkt dit vaak de interesse van journalisten en jullie potentiële bezoekers.
 • Gebruik de (gratis!) materialen die je in de webshop kunt downloaden en/of bestellen. Ambassades van Vrede ontvangen elk jaar een Vredesweekpakket van PAX met materialen.

Organiseer aan tentoonstelling

Exposeer beeldmateriaal over thema’s rond vrede in het buurthuis, bij je studentenvereniging of het plaatselijke kerkgebouw. Misschien zijn er scholen bij jou in de buurt die het leuk vinden om mee te werken aan een vredestentoonstelling, of vraag eens rond of er tentoonstellingen zijn in je eigen omgeving.

Tips&Tricks

 • Denk goed na voor wie je de tentoonstelling gaat organiseren. Sluit dit aan bij de behoefte van de jullie achterban?
 • Test je ideeën voor een tentoonstelling bij mensen in je omgeving en uit de buurt. Vraag of zij de tentoonstelling zouden bezoeken die jij voor ogen hebt.
 • Denk goed na over hoe je het ten toon te stellen materiaal gaat presenteren. Denk hierbij aan genoeg ophangmateriaal, prikborden etc.
 • Jullie hebben vast iemand in jullie netwerk / omgeving (liefst iemand met een eigen achterban of aanzien) die de tentoonstelling feestelijk wil openen.
 • Wil je weten hoe je effectief gebruik maakt van sociale en lokale media en hoe je zoveel mogelijk mensen bereikt met jullie programma? Neem dan eens een kijkje in de promotie toolkit.
 • Maak een praatje met enthousiaste bezoekers. Wie weet willen ze volgend jaar mee organiseren?
 • Laat zien dat je een onderdeel bent van de nationale Vredesweek van PAX. Met een landelijke campagne zet PAX de Vredesweek op de kaart in Nederland en als jullie hier onderdeel van uitmaken versterkt dit vaak de interesse van journalisten en jullie potentiële bezoekers.
 • Gebruik de (gratis!) materialen die je in de webshop kunt downloaden en/of bestellen. Ambassades van Vrede ontvangen elk jaar een Vredesweekpakket van PAX met materialen.

Vier de vredeszondag

De Vredeszondag vindt elk jaar plaats op de eerste of tweede zondag in de Vredesweek. Duizenden kerkgangers vieren dan samen de vrede. In de PAX Vieren (voorheen de Liturgiekrant) vind je voorbereidend materiaal voor deze vieringen. PAX Vieren kan besteld worden in onze online winkel.

Tips&Tricks

 • Download hier PAX Vieren.
 • Denk goed na voor wie je de Vredeszondag. organiseert. Sluit de activiteit aan bij de behoefte van de bezoekers?
 • Stuur een Vredesvlucht tijdens de Vredeszondag in de kerk.
 • Maak een praatje met enthousiaste bezoekers. Wie weet willen ze volgend jaar mee organiseren?
 • Laat zien dat je een onderdeel bent van de nationale Vredesweek van PAX. Met een landelijke campagne zet PAX de Vredesweek op de kaart in Nederland en als jullie hier onderdeel van uitmaken versterkt dit vaak de interesse van journalisten en jullie potentiële bezoekers.
 • Gebruik de (gratis!) materialen die je in de webshop kunt downloaden en/of bestellen. Ambassades van Vrede ontvangen elk jaar een Vredesweekpakket van PAX met materialen.

Haal geld op voor vredesprojecten

Steun vredesactivisten in conflictgebieden door het ophalen van geld voor hun projecten. Organiseer bijvoorbeeld een benefietconcert, vredesmaaltijd of sponsorloop. PAX heeft een speciaal actieplatform voor het organiseren en promoten van acties.

Tips&Tricks

 • Gebruik de collectefolder om geld op te halen.
 • Verkoop etenswaar, zoals bijvoorbeeld een ´Patatje Vrede´. Wat je hiervoor nodig hebt? Veel handen, aardappels en een grote frituurpan.
 • Organiseer een feest met een geweldig programma, bijvoorbeeld theater, cabaret of bands. Het entreegeld gaat naar de vredesprojecten.
 • Organiseer een veiling van goederen en diensten met een lokale bekendheid als veilingmeester. Iedereen heeft wel een talent dat iemand anders kan gebruiken: voorbeelden.
 • Vraag jongeren van verenigingen en clubs om op een zaterdag een autowas-actie te organiseren.
 • Vraag familieleden om bij een verjaardag of jublileum een bijdrage te geven in plaats van een cadeautje.
 • Organiseer een sponsorloop.
 • Organiseer een vredesmaaltijd en vraag een bijdrage.
 • Organiseer een rommelmarkt.
 • Organiseer een benefietconcert.
 • Zamel statiegeldbonnen in.

Organiseer een filmavond

Een filmavond is een leuke en makkelijke manier om soms moeilijkere,  onderwerpen aan te kaarten. Kies bijvoorbeeld een film die raakt aan activisme of conflict en organiseer een nabespreking, eventueel met een inhoudelijk deskundige. 

Tips&Tricks

 • Denk goed na aan wie je de film laat zien. Past de film bij de doelgroep?
 • Nodig een interessante spreker uit die de film inleidt.
 • Films over oorlog en vrede zijn soms erg heftig. Het kan daarom prettig zijn na afloop met elkaar in discussie of gesprek te gaan over de film. Misschien komt er wel meteen een idee op tafel om de avond een vervolg te geven.
 • Het filmfestival Movies that Matter heeft een uitgebreid a la carte programma waarmee je je eigen filmavond organiseert (gratis film en verdiepingsprogramma). 
 • Niet elke film mag zomaar vertoont worden, ga na of je filmrechten moet aanschaffen. Bij een openbare vertoning is dat meestal verplicht.
 • Test het beeld en geluid van tevoren, zorg voor goed technisch materiaal.
 • Maak een praatje met enthousiaste bezoekers. Wie weet willen ze volgend jaar mee organiseren?
 • Laat zien dat je een onderdeel bent van de nationale Vredesweek van PAX. Met een landelijke campagne zet PAX de Vredesweek op de kaart in Nederland en als jullie hier onderdeel van uitmaken versterkt dit vaak de interesse van journalisten en jullie potentiële bezoekers.
 • Gebruik de (gratis!) materialen die je in de webshop kunt downloaden en/of bestellen. Ambassades van Vrede ontvangen elk jaar een Vredesweekpakket van PAX met materialen.

Organiseer een conferentie of bijeenkomst

Organiseer een vredesconferentie op het gemeentehuis en nodig samen met de burgemeester enkele scholen uit (en vergeet de lokale media niet!). Het kan bijvoorbeeld gaan over vrede in de eigen gemeente, vrede in de wereld, of beide. Denk bij het uitnodigen van sprekers bijvoorbeeld aan vertegenwoordigers van diverse wijken, verschillende sectoren zoals onderwijs, kerken, de culturele wereld en sportverenigingen.

 • Voorbeeld uit 2017: Conferentie ‘Moreel kompas’ in ArnhemStichting Bridge to the Future, aangesloten bij PAX als Ambassades van Vrede Oosterbeek, organiseerde hun jaarlijkse conferentie met bijdragen van Jan Terlouw en Sheila Sitalsing. Lees verder.
   

Tips&Tricks

 • Denk goed na voor wie je de conferentie gaat organiseren. Sluiten de onderwerpen die besproken gaan worden aan bij de behoefte van de bezoekers?
 • Organiseer met je ambassade een brainstorm met mensen uit de buurt en vraag hun input voor de conferentie.
 • Maak duidelijk aan de spreker welke vorm de conferentie heeft en wat er precies van hem of haar wordt verwacht (bijvoorbeeld: lezing, interview, workshop).
 • Wil je weten hoe je effectief gebruik maakt van sociale en lokale media en hoe je zoveel mogelijk mensen bereikt met jullie programma? Neem dan eens een kijkje in de promotie toolkit.
 • Maak een praatje met enthousiaste bezoekers. Wie weet willen ze volgend jaar mee organiseren?
 • Laat zien dat je een onderdeel bent van de nationale Vredesweek van PAX. Met een landelijke campagne zet PAX de Vredesweek op de kaart in Nederland en als jullie hier onderdeel van uitmaken versterkt dit vaak de interesse van journalisten en jullie potentiële bezoekers.
 • Gebruik de (gratis!) materialen die je in de webshop kunt downloaden en/of bestellen. Ambassades van Vrede ontvangen elk jaar een Vredesweekpakket van PAX met materialen.

Kijk hier voor meer inspiratie

Denk ook eens aan het organiseren van…

 • De opening van de Vredesweek door een lokale bekendheid
 • Een multicultureel vredesfeest
 • Een theatervoorstelling, dans en andere culture activiteiten
 • een Diner Rouler (elke gang op een andere plek)
 • Een sportactiviteit voor kinderen (vredesvoetbalcompetitie)

Algemene tips & tricks

Hoe krijg je bezoekers naar je activiteit?
Heb je goed nagedacht over de doelgroep van je evenement, hoe je deze mensen naar je activiteit krijgt en welke communicatiemiddelen je hiervoor nodig hebt? Verstuur een persbericht naar de lokale huis-aan-huis bladen. Een voorbeeld persbericht (en meer handige informatie!) vind je in onze promotie toolkit.

 • Hoe zorg je voor meer jongerenbetrokkenheid?Bedenk een leuke activiteit dat jongeren aanspreekt! Bekijk onze do’s en don’ts voor jongerenbetrokkenheid. TIP: betrek jongeren ook bij het organiseren van activiteiten.
 • Voorbeeld van een jongeren activiteit uit 2015: De Ambassade van Vrede Vlaardingen won in 2015 de Vredesweekprijs met hun College Tour. De vredesambassade kreeg het voor elkaar om 400 scholieren te informeren over de internationale kernwapenproblematiek. Lees verder.

Gratis materialen voor jullie activiteiten
In onze online winkel vind je allerlei materialen die jullie kunnen inzetten tijdens de Vredesweek. De materialen zijn gratis, je betaalt alleen de verzendkosten.

Laat je inspireren en kom samen met PAX in actie voor vrede!


De PAX vredesweek 2024 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief