Foto Albin Hillert/WCC
Foto Albin Hillert/WCC

Oecumenische Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël 

Foto Albin Hillert/WCC
Logo
Logo
Logo

Het Oecumenische Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI) garandeert de beschermende aanwezigheid van internationale waarnemers in fragiele gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Het monitoren van ontwikkelingen in de bezette gebieden en het rapporteren van mensenrechtenschendingen zorgt voor extra bescherming. De belangrijkste principes van het programma zijn: geweldloosheid, monitoren van mensenrechtenschendingen, beschermende aanwezigheid, steunen van lokale vredes- en mensenrechtengroepen, lobbyen en principiële onpartijdigheid.

Het werk van EAPPI

Het Oecumenische Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel - EAPPI) [1] werd in 2002 opgericht door de Wereldraad van Kerken (World Council of Churches - WCC) als antwoord op een oproep van lokale kerkleiders om een internationale aanwezigheid in het land te creëren.

EAPPI zorgt voor een continue aanwezigheid van 25-30 Oecumenische waarnemers, die drie maanden in het veld werken op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Zij begeleiden de lokale bevolking en gemeenschappen, bieden een 'beschermende aanwezigheid' en zijn getuige van hun dagelijkse strijd en hoop. EAPPI laat zich leiden door 'principiële onpartijdigheid': het kiest geen partij in het conflict en discrimineert niemand, maar het is niet neutraal in termen van mensenrechten en respect voor het internationaal humanitair recht.

De begeleiders komen uit 21 landen wereldwijd en worden ondersteund door een stafteam in Jeruzalem. Een lokale referentiegroep van betrokken gemeenschappen en kerken helpt het programma te begeleiden, samen met de Wereldraad van Kerken in Genève en coördinatoren in de uitzendende landen.

Bijna 1800 begeleiders hebben het programma voltooid. Velen van hen zijn betrokken gebleven bij het werken aan vrede in Palestina en Israël door hun verhalen te delen en door te lobbyen na hun terugkeer in hun thuisland.

 

[1] Het programma wordt ondersteund door Geloof en Samenleving van de Remonstranten, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) en de Evangelische Broedergemeente.


Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Meer info