Pax Christi

Beeld: Rob Mieremet/Nationaal Archief

Pax Christi ontstaat op initiatief van Franse burgers in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei 1948 wordt de Nederlandse afdeling van Pax Christi opgericht in Utrecht. Het is een beweging met wortels in de Rooms-Katholieke kerk, bezield met één gedachte: nooit meer oorlog.

Vredesprogramma’s

Pax Christi ontwikkelt zich in de jaren ’90 van een vereniging van vrijwilligers naar een vereniging met vredesprogramma’s en projecten in conflictgebieden, die worden uitgevoerd door professionals.

Samenwerking met IKV

Sinds 2006 werkt Pax Christi officieel samen met het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Alle vredesprogramma’s van Pax Christi, het werk ter bevordering van het draagvlak in Nederland, het personeel en alle bijbehorende financiën worden ondergebracht in een nieuw samenwerkingsverband. In 2014 verandert de naam van de Stichting Samenwerkingsverband IKV Pax Christi in Stichting Vredesbeweging Pax Nederland.

Pax Christi International

Vereniging Pax Christi Nederland is onderdeel van de internationale katholieke vredesbeweging Pax Christi, die bestaat uit ruim dertig nationale secties en verwante organisaties, in meer dan zestig landen op vijf continenten. De beweging heeft wereldwijd ruim zestigduizend leden.

Leerstoel

De Pax Christi leerstoel ‘Normatieve en beleidsmatige dilemma’s van multilaterale vredesoperaties’ aan de Radboud Universiteit wordt bekleed door prof.dr. Désirée Verweij. Deze leerstoel onderzoekt de voorwaarden voor een succesvolle integrale aanpak (comprehensive approach) om een daadwerkelijk duurzame human security te realiseren. 

Statuten

De Vereniging Vredesbeweging Pax Christi Nederland wil graag haar statuten wijzigen. Omdat Pax Christi een democratische vereniging is, moeten de nieuwe statuten worden goedgekeurd door de leden. Daarom wordt een ledenreferendum gehouden. Onze leden kunnen hier de huidige statuten lezen en hier de concept-statuten. Alle leden hebben inmiddels een stembiljet thuis ontvangen.

Vereniging Vredesbeweging Pax Christi Nederland

Bezoekadres

Sint Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht
T: 030 – 233 33 46
info@paxvoorvrede.nl

ANBI

Vereniging Vredesbeweging Pax Christi Nederland heeft een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) status.

PAX

PAX is opgericht vanuit de organisaties Pax Christi en IKV: vanaf de jaren ’60 dé boegbeelden van de vredesbeweging in Nederland. Sinds 2006 werken zij samen in één vredesorganisatie, sinds 2014 onder de naam PAX.

PAX is vandaag de dag één organisatie. Onafhankelijk van politieke belangen, gesteund door een brede groep betrokken burgers en maatschappelijke organisaties. Het IKV Bestuur en de Pax Christi Ledenraad bewaken de missie van PAX, gebaseerd op twee centrale waarden:

 • menselijke waardigheid;
 • solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld.

Lees ook het verhaal van PAX van 1945 tot nu.

Pax Christi Ledenraad

 • Jan Peters SJ (voorzitter AI)
 • Sarita Bajnath
 • Sjors Beenker
 • Sanneke Brouwers
 • Anita Böcker
 • Rian Evers
 • John de Hoon
 • Piet Kruizinga
 • Annemarie Middelburg
 • Peter Peelen SJ
 • Bert van Roermund
 • Bas Roufs
 • Ton Schepens
 • Desiree Verweij
 • Frans de Wolff

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!