Beloningsbeleid

Vredesorganisatie PAX hanteert bij de beloning van alle medewerkers de inschalingsystematiek van de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Voor de directie wordt dezelfde inschalingssystematiek gevolgd. De bezoldiging van de directie ligt daarmee onder de maximumnorm van de VFI-adviesregeling Beloning directeuren van goede doelen. De bezoldiging van de directie wordt ieder jaar in de jaarrekening gespecificeerd.

Leden van de Raad van Toezicht, IKV Bestuur en de Pax Christi-ledenraad verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, vacatie of presentiegeld. Alleen onkosten, zoals reiskosten, worden vergoed op basis van reëel gemaakte kosten.

Voor andere vrijwilligers is er vanzelfsprekend geen beloningsregeling. Wel is er een onkostenregeling.

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!