Interkerkelijk Vredesberaad (IKV)

Beeld: Jan Stegeman/IKV

De Stichting Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) is in 1966 opgericht door negen kerkgenootschappen, met als opdracht de problemen rond oorlog en vrede te bestuderen en te zoeken naar wegen om vrede te stimuleren. 

IKV

Na het samengaan van verschillende kerken, bestaat het IKV-bestuur nu uit zes aangesloten kerken: de Rooms-katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. 

Kernwapens

IKV krijgt in de jaren ’70 en ’80 grote bekendheid als drijvende kracht achter campagnes en massale protesten tegen de plaatsing van kernraketten in Nederland en Europa. IKV-secretaris Mient Jan Faber wordt het gezicht van de vredesbeweging. Demonstraties in november 1981 (Amsterdam) en oktober 1983 (Den Haag) brengen honderdduizenden mensen op de been.

Leerstoel

De IKV leerstoel ‘Citizens Involvement in War Zones and Post-Conflict Zones’ is een gezamenlijk initiatief van de Vrije Universiteit Amsterdam en het IKV. Mient Jan Faber werd in april 2004 de eerste hoogleraar. Hij is per 1 januari 2012 opgevolgd door Marlies Glasius.

Stichting Interkerkelijk Vredesberaad (IKV)

Bezoekadres

Sint Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht
T: 030 – 233 33 46
info@paxvoorvrede.nl

ANBI

ANBI

Stichting Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) heeft een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) status.

PAX

PAX is opgericht vanuit de organisaties Pax Christi en IKV: vanaf de jaren ’60 dé boegbeelden van de vredesbeweging in Nederland. Sinds 2006 werken zij samen in één vredesorganisatie, sinds 2014 onder de naam PAX.

PAX is vandaag de dag één organisatie. Onafhankelijk van politieke belangen, gesteund door een brede groep betrokken burgers en maatschappelijke organisaties. Het IKV Bestuur en de Pax Christi Ledenraad bewaken de missie van PAX, gebaseerd op twee centrale waarden:

 • menselijke waardigheid;
 • solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld.

Lees ook het verhaal van PAX van 1945 tot nu.

Bestuur Interkerkelijk Vredesberaad

 • Ineke Bakker, voorzitter
 • Karin van den Broeke, namens de Protestantse kerk in Nederland
 • Ad van der Helm, namens de Rooms Katholieke Kerk
 • Fulco van Hulst, namens de Algemene Doopsgezinde Broederschap
 • Waldo Idoe, namens Evangelische Broedergemeente
 • Arriën Kruyt, namens de Remonstrantse Broederschap
 • Ben Schennink, namens de Rooms Katholieke Kerk
 • Christine Welschen, namens de Evangelische Broedergemeente
 • Geesje Werkman, namens de Protestantse kerk in Nederland

Alle leden van het bestuur werken op vrijwillige basis, zonder enige vorm van bezoldiging.

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!