Het conflict in Oekraïne

Beeld: Dirk-Jan Visser

Al sinds de annexatie van de Krim in 2014 zijn Rusland en Oekraïne in conflict. Eind februari 2022 kwam het opnieuw tot een uitbarsting toen Rusland zonder aanleiding en onder valse voorwendselen Oekraïne binnenviel. Grote steden als Kharkiv, Odessa en Kyiv worden sindsdien dagelijks met raketten beschoten, met duizenden dodelijke slachtoffers tot gevolg. Het dodental loopt in rap tempo op nu grootschalige grondaanvallen op Kyiv en Kharkiv aanstaande zijn. De vernietigende kracht van de beschikbare wapens is kolossaal. Als Rusland ze zonder grote terughoudendheid gebruikt, zullen tienduizenden mensen sterven en wordt Oekraïne grotendeels verwoest. 

Oorlog in Oekraïne » Het conflict in Oekraïne

Kernwapens

Poetin heeft ook gedreigd met de inzet van kernwapens. Dit zou catastrofale gevolgen hebben voor de Oekraïense bevolking: hoge aantallen slachtoffers, vernietiging van de infrastructuur, gevaarlijke straling die hulpverlening onmogelijk maakt en ernstige effecten op het milieu en landgebruik. Bovendien brengt de Russische president hiermee álle wereldburgers in gevaar. 

Dat Poetin zich bereid verklaart kernwapens te gebruiken, toont opnieuw aan hoe onverantwoordelijk het is dat staten over massavernietigingswapens beschikken. We kunnen er niet van op aan dat regeringsleiders ze nooit zullen gebruiken. Alle kernwapenmogend­heden moeten zich inzetten voor ontwapening.   

Bedrijven en beleggers moeten Russische staat niet helpen

We zitten in een enorme waardenstrijd

De Russische inval in Oekraïne is een grove schending van het internationaal recht. Beleggers en bedrijven met activiteiten in Rusland moeten alles doen om te voorkomen dat zij blijven bijdragen aan de inkomsten van de Russische staat. Die inkomsten dragen namelijk bij aan het vermogen van Rusland om deze oorlog voort te zetten en binnen Rusland de bevolking te onderdrukken.

De internationale rechtsorde waar veel bedrijven van afhankelijk zijn is gebouwd op mensenrechten en de soevereiniteit van staten, zoals vastgelegd in het VN-Handvest. De Russische invasie in Oekraïne is een grove schending van die rechtsorde, én van de waarden waarop die orde is gebouwd. De invasie van Oekraïne laat opnieuw zien dat de Russische staat deze waarden niet erkent. Zakendoen met Russische bedrijven is en was problematisch.

Ook internationale standaarden voor het bedrijfsleven, zoals de VN en OESO-richtlijnen, zijn gebaseerd op deze waarden. Nu de Russische staat die waarden opnieuw zo in de kern afwijst, rijst de vraag wat dit betekent voor bedrijven met activiteiten of beleggingen in Rusland.

Lees meer over ons standpunt

Desinformatie

De waarheid ligt bij deze oorlog niet in het midden. Rusland is de agressor en Oekraïne verdedigt zijn onafhankelijkheid. De Russische president heeft uitdrukkelijk de bedoeling om Oekraïne binnen zijn invloedsfeer te brengen. Al jarenlang verspreidt hij actief desinformatie over de situatie in Oekraïne. Zo beweert Poetin dat Oekraïne bij het Russische Rijk hoort. Zoals de Oekraïense president Zelensky in een toespraak aan het Russische volk aangaf: “Oekraïne in jullie nieuwsberichten en Oekraïne in werkelijkheid zijn twee verschillende landen. En het grootste verschil is dat het onze echt bestaat.” 

Alleen maar verliezers

Deze oorlog kent alleen verliezers. Oekraïense burgers hebben sinds de Russische inval een onmetelijke last te dragen. Hun levens en toekomst staan op het spel. Meer dan een miljoen Oekraïners zijn op de vlucht geslagen, de EU waarschuwt dat dit getal kan oplopen in de miljoenen. Ondertussen zucht de Russische bevolking onder een steeds meedogenlozer dictatuur. Deze oorlog moet stoppen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief