Foto Sara Ketelaar
Foto Sara Ketelaar

Vredesdialoog en verzoening in het grensgebied van Zuid-Soedan, Oeganda en Kenia 

Foto Sara Ketelaar
PAX is medeoprichter van een vredesnetwerk van organisaties en kerken in Zuid-Soedan, Oeganda en Kenia. PAX ondersteunt partners in het faciliteren van vredesdialoog tussen rivaliserende bevolkingsgroepen en de overheid om vrede, veiligheid en onderlinge samenwerking te bevorderen.

In het grensgebied van Zuid-Soedan, Oeganda en Kenia wonen nomadische veehouders als de Karamojong, Turkana en Toposa, die afstammen van dezelfde voorouders (ook wel Ateker genoemd). De bevolking van dit grensgebied voorziet vooral in haar eigen veiligheid en is bezig met overleven. Zij trekken met hun vee rond, op zoek naar water en land om te grazen.

Het gebied kenmerkt zich door harde klimatologische leefomstandigheden, beperkte aanwezigheid van de overheid om mensen te beschermen en grote beschikbaarheid van wapens en munitie door de vele oorlogen in de regio. Het merendeel van de bevolking is analfabeet.

Veeroof is een eeuwenoud gebruik in dit gebied en heeft door de komst van moderne wapens zoals kalasjnikovs een dodelijke afloop, ook voor vrouwen en kinderen. Er is sprake van een vicieuze geweldscyclus en disconnectie tussen bevolking en overheid.

PAX steunt maatschappelijke organisaties en kerken in dit gebied, die zich inzetten als bemiddelaar tussen rivaliserende gemeenschappen en tussen gemeenschap en overheid, leger of politie. Onze partners bevorderen vrede en veiligheid in het gebied en tevens de samenwerking tussen overheid en bevolking. Tevens behoren onderzoek en regionale lobby tot het werk van PAX en partners.

Contact

Sara Ketelaar, programmaleider; ketelaar(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl

*) De early warning & rapid response werkt als volgt: nadat een conflict of veeroof heeft plaatsgevonden, gaan lokale organisaties of vredescomités in hun eigen gemeenschap in gesprek met betrokkenen en (indien aanwezig) de overheid, om erachter te komen wat precies heeft plaatsgevonden, wie heeft meegedaan en waarom zij dit deden. Doel is het voorkomen van kleine oorlogen tussen gemeenschappen, dat de daders zorgen voor compensatie en dat de overheid, politie of leger (zoals in Karamoja) zorgt voor handhaving van de (rechts)orde. De organisaties staan daarbij onderling in nauw contact en werken zoveel mogelijk samen met lokale overheid en politie, opdat deze hun taak zo goed mogelijk uitvoeren. Informatie wordt bij verschillende partners gecheckt, zodat de behoeften van verschillende gemeenschappen en/of de overheid worden gerepresenteerd


Activiteiten & Resultaten

2229_2006-kenia-peace-and-sports-facilitators-training-c-pax-sara-ketelaar-rf--7.jpg

Vredesdialoog voor betere onderlinge verhoudingen

PAX ondersteunt inclusieve dialoog-initiatieven, die bijdragen aan een cultuur van geweldloosheid, met als doel het oplossen van conflicten op een cultuursensitieve manier. Tevens wordt er, ook op hoger niveau, bijgedragen aan het  uitonderhandelen van vredesakkoorden en afspraken en het afdwingen van de naleving daarvan.

4410_community-meeting-kotido.jpg

Versterken van de lokale overheid

Wij helpen lokale overheden hun vaardigheden te versterken die vrede en goed bestuur bevorderen op gemeenschaps- (payam) en dorpsniveau (boma) in Zuid-Soedan. Het idee is om hen in staat te stellen om te werken aan vredesopbouw en ontwikkeling door traditionele maatschappelijke structuren te integreren in een moderne overheid.

2230_2006-kenia-peace-and-sports-facilitators-training-c-pax-sara-ketelaar-rf--12.jpg

Versterken van vredesnetwerken over grenzen

PAX is medeoprichter van een netwerk van Zuid-Soedanese,Oegandese en Keniaanse organisaties, die elk werken aan vrede en veiligheid in hun gebied, en ondersteunt dit netwerk. Samen houden  de organisaties de mensenrechtensituatie in de gaten en zijn alert op overtredingen, ook door de overheid. Tevens houden partners de lokale en regionale veiligheidssituatie in de gaten middels een systeem van early warning & rapid response*.

2231_kenia-2010-warrior-hidingoropoi-c-mariska-van-den-brink-rm.jpg

Dealing with the past en het doorbreken van de cyclus van geweld

Veeroof en conflict zit diep verankerd in de lokale cultuur. Er is sprake van een cyclus van geweld, wraak en wederwraak. Wreedheden en mensenrechtenschendingen uit het verleden vormen een voedingsbodem voor angst, haat en hernieuwd conflict. Het (op een traditionele manier) bezig zijn met het helen van oude wonden is onderdeel van ons vredeswerk. Rituele reinigingspraktijken en herdenkingen van historische vredesakkoorden zijn hierbij belangrijk. Zo wordt gewerkt aan onderling vertrouwen.

2232_kenia-2010-boy-with-teamspfp-tournament-c-mariska-van-den-brink-rm.jpg

Peace & Sports en Theater

Traditioneel wordt veeroof gezien als een maatstaf voor heldenmoed voor jongemannen. Koeien en Kalashnikovs blijven zo generatie op generatie de maatstaf voor status. Sport en theater worden gebruikt om de mindset van jongeren te veranderen en de geweldscyclus te doorbreken. Boodschappen over mensenrechten, vrede en veiligheid worden op een creatieve manier overgebracht aan een grotendeels analfabete bevolking.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen