Staatsopbouw en verantwoording in Oost-Oekraïne 

Dit project is erop gericht om stabiliteit in Oost-Oekraïne (gecontroleerd gebied) te bevorderen door op lokaal bestuursniveau de ontwikkeling van een inclusief besluitvormingsproces te stimuleren waarbij lokale autoriteiten en maatschappelijke organisaties intensief samen werken.

Het algemene doel van het project is het steunen van de ontwikkeling van een transparant en verantwoordelijk lokaal bestuur, en van participatie van burgers bij lokale beleidsontwikkeling. Het project vindt plaats in zes gemeenten in Oost-Oekraïne, waarbij ook ontheemden binnen Oekraïne betrokken worden.

De kern van het project bestaat uit het opbouwen van vertrouwen tussen burgers en gemeenten. Om dit te doen richt het project zich op de drie kernwaarden vraag, antwoord, en leren door verbinding. De eerste waarde houdt in dat er realistische eisen worden opgesteld vanuit de maatschappij richting lokale overheden. Vervolgens worden lokale overheden ondersteund om aan deze eisen tegemoet te komen. Tot slot worden de resultaten getoond aan andere lokale overheden en de nationale autoriteiten in Kiev, zodat hiervan geleerd kan worden.

Contact

Cinta Depondt, Programmaleider Eastern Europe & Eurasia, depondt(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl

Andriy Korniychuk, Programmaleider Eastern Europe & Eurasia, korniychuk(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl


Activiteiten & Resultaten

4078_img-b8d9ad2b6d35eb8b2b189bf4f1e663e2-v.jpg

Het doorgeven van de kennis

De opgedane kennis wordt doorgegeven aan andere Oekraïense gemeentes en de nationale overheid. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens een afsluitende conferentie in oktober 2017, waar de bereikte resultaten en een handleiding voor burgerparticipatie gepresenteerd werden. Een (video)verslag van deze bijeenkomst wordt verspreid onder de relevante doelgroepen en zal, wanneer afgerond, hier ook geplaatst worden.

4077_img-e21a0f1bb72d17d7f81b26e57b144da2-v.jpg

Technische ondersteuning

Er wordt een veldbezoek naar Tsjechië georganiseerd, zodat de vertegenwoordigers van gemeenten en organisaties met elkaar in contact kunnen komen en beleidsontwikkeling en publieke participatie versneld wordt. Daarnaast is er ook steun voor het budgetteren en financieel beheren van grotere projecten.

Twee missies, uitgevoerd door twee teams van externe experts, focussen zich op enerzijds management aspecten van het programma, en anderzijds op duurzame vormen van samenwerken en het opzetten en implementeren van burgerparticipatiebeleid.

4076_img-68e653c0bdc30214b934175af0a8c2f1-v.jpg

Kleine projecten

Gebaseerd op de hierboven genoemde trainingen identificeren beide groepen een lijst van gedeelde problemen. Uiteindelijk wordt er per stad één probleem geselecteerd waar een plan voor wordt opgesteld. Elke stad krijgt een budget van maximaal € 25.000 tot zijn beschikking.

4075_img-19ebe8081113d0033592d61ef499b67c-v.jpg

Trainingen voor organisaties en overheden

Aan de vraagkant van het project worden inclusieve trainingen georganiseerd voor burgers en ontheemden (IDP's). Hierbij worden organisaties uit andere conflictgebieden betrokken, om na te gaan wat realistische eisen zijn voor lokale overheden.

Aan de antwoordkant steunt het project lokale overheden om zorgvuldig antwoorden te formuleren op de vragen zoals ze door de maatschappij geformuleerd worden. Onderwerpen hierbij zijn bijvoorbeeld transparantie en communicatie binnen de gemeente.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen