Een cultuur van dialoog en constructieve verbinding in Oekraïne 

Dit project zet zich in voor een cultuur waarbinnen dialoog en verbinding mogelijk is. Om dit mogelijk te maken, worden vaardigheden en structuren die nodig zijn voor een duurzame transformatie van de Oekraïense samenleving en (politieke) systemen aangeleerd.

De doelstellingen zijn het opleiden van professionele facilitators van dialoog, het steunen van concrete maatregelen, en het stimuleren van dialoog onder en tussen tegenstanders. Dit is bijvoorbeeld met vrijwilligers versus lokale autoriteiten of lokale populatie versus ontheemden. Verder investeren we in professionals op belangrijke posities om aandacht voor een cultuur van dialoog te verhogen.

Het project is gestart in januari 2017 en vindt plaats in Kiev en in Oost-Oekraïne (gecontroleerd gebied).

Situatie & Urgentie

Oekraïne kan gekarakteriseerd worden door diversiteit, een groeiende burgermaatschappij en conflict. Binnen die context worden trauma’s, stereotypen en conflicten ontweken, waardoor deze niet verwerkt kunnen worden. Als consequentie kenden de afgelopen jaren een groeiende polarisatie, met steeds minder ruimte om ‘neutraal’ te blijven. We zien een fundamenteel wantrouwen binnen en tussen gemeenschappen, en richting de autoriteiten. Dit vormt een serieuze belemmering voor democratische hervormingen, de strijd tegen corruptie en, niet in de laatste plaats, het oprichten van vredesbewegingen voor een einde van de oorlog in Oost-Oekraïne.

Desondanks werken overheden en maatschappelijke organisaties samen om het land te besturen en te gidsen. Veel van deze organisaties beschikken echter niet over de benodigde karakteristieken of vaardigheden voor (vreedzame) dialoog. Er is dus behoefte aan een cultuur, vaardigheden en structuren van dialoog en verzoening. Dit vraagt om een serieuze en lange-termijn investering, die kan leiden tot een duurzame transformatie van de maatschappij en (politieke) systemen.

Contact

Cinta Depondt, Programmaleider Eastern Europe & Eurasia, depondt(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl


Activiteiten & Resultaten

4072_dsc0977.jpg

Monitoren, evalueren, toezicht

Tijdens de tweede fase van de training, de oefenperiode, worden de deelnemers intensief begeleid door mentoren. Er wordt gezorgd voor een positieve leeromgeving waar voldoende vertrouwen aanwezig is. Om de paar weken keren deelnemers terug naar het projecthuis in Kiev om ideeën uit te wisselen en andere deelnemers te leren kennen. Zo ontstaat er een sterk netwerk van facilitators.

4073_dsc1013.jpg

Kwaliteitsondersteuning en follow-up van dialoogsessies

Na het afronden van de training keren de deelnemers terug naar hun woonplaats om hier de tegenover elkaar staande groepen met elkaar in gesprek te brengen.

Professionele track: Een groep van ongeveer 30 professionals krijgt de mogelijkheid om meer te leren over vreedzame dialoog. Zij worden uitgenodigd om kritisch te onderzoeken hoe en waar dit geïmplementeerd zou kunnen worden in hun vakgebied.

4074_dsc0887.jpg

Trainingsproces

Het trainingsproces bestaat uit drie onafhankelijk stappen, van elk 4 maanden. Het doel is om 45 Oekraïense facilitators te trainen. De eerste fase van de training bestaat vooral uit theorie. Vervolgens brengen de deelnemers hun theorietraining in praktijk door in hun thuisregio te beginnen met het faciliteren van dialogen tussen groepen. In de derde, laatste fase gaan de deelnemers aan de slag met het faciliteren van dialoog op gevorderd niveau. Tegelijkertijd ondersteunen ze deelnemers in de vorige fase. Elke deelnemer zit dus voor 12 maanden in de training, hiervoor krijgen ze betaald. De trainers zijn zowel Oekraïens als internationaal.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen