Onderwijsmateriaal

Vredesweek » Wat kun jij doen? » Onderwijsmateriaal

Op zoek naar onderwijsmateriaal over vrede en veiligheid? Hieronder vind je verschillende lespakketten, materialen en werkvormen, voor zowel het primair, het voortgezet onderwijs als het mbo. 

Basisonderwijs:

Kikker en de vreemdeling

Door: uitgeverij Leopold

Leeftijd: 3-6 jaar

Inhoud: lesbrief met een filmpje en liedjes bij het boek Kikker en de vreemdeling. 

Korte beschrijving: Niemand kent Rat, maar toch is hij al veroordeeld! Ofwel: onbekend maakt onbemind. Aan de hand van dit boek en deze lesbrief kunnen kinderen leren om na te denken over waarom ze vinden wat ze vinden, en of dat wel eerlijk is.


Hier ben ik veilig & Geef vrijheid een gezicht 

Door: Vluchtelingenwerk Nederland

Leeftijd: 10-12 jaar, kinderen van groep 7 en 8

Inhoud: interactieve lessen met filmpjes, quizvragen, eventueel uit te breiden met een sponsorloop.

Korte beschrijving: kinderen maken kennis met verschillende verhalen over oorlog, vluchten en vrijheid. Hoe is om te vluchten en wat hebben vluchtelingen nodig om zich in Nederland thuis te voelen. 


Praatkaarten

Door: Anne Frank Stichting

Leeftijd: 9-12 jaar, kinderen van groep 6, 7 en 8

Inhoud: lespakket met praatkaarten. Er is een handleiding voor docenten beschikbaar.

Korte beschrijving: leerlingen werken in verschillende groepjes en rangschikken beledigende en/of discriminerende situaties op de praatkaarten. Hierdoor kan er in de klas een dialoog ontstaan over vooroordelen en discriminatie en kan er gesproken worden over lastige onderwerpen.

Voortgezet onderwijs en MBO:

Verhaal van mijn vlucht

Door: PAX en Critical Mass

Leeftijd: 12-23 jaar

Inhoud: lespakket met een dilemmagame, online ontmoetingen en een nagesprek. Docenten kunnen eventueel een training volgen over het omgaan met wij-zij-denken.

Korte beschrijving: leerlingen krijgen meer inzicht op de oorlog in Syrië en de keuzes die vluchtelingen hebben moeten maken om naar Nederland te komen.


Blik op vrijheid

Door: Stichting Zora

Leeftijd: 10-23 jaar, groep 7 en 8, middelbare school en MBO

Inhoud: lesmateriaal met verschillende video’s en werkvormen. Er is een handleiding voor docenten beschikbaar. 

Korte beschrijving: door middel van dit lesmateriaal maken leerlingen kennis met verhalen van vluchtelingen aan de hand van filmportretten. Tijdens de werkvormen leren de leerlingen over verschillende thema’s rondom vrijheid en vluchtelingen.


Vrijheid in beeld

Door: Unicef en Humanity House

Leeftijd: onderbouw van het voortgezet onderwijs

Inhoud: filmpjes, interactieve opdrachten en dilemma’s. De les kan eventueel uitgebreid worden met een filmopdracht of animatieworkshop.

Korte beschrijving: dit lesmateriaal laat de leerlingen zien dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Leerlingen denken na over wat vrijheid voor hen betekent en leren over de Verenigde Naties en kinderrechten.

Opdat we nooit vergeten

Door: Kaartmonument

Leeftijd: 14-15 jaar, 3 havo/vwo

Inhoud: lesplan en een online werkvorm met filmpjes en vragen.

Korte beschrijving: leerlingen leren door middel van deze online werkvorm over de Holocaust en de bevrijding van Nederland. Ze worden hierbij meegenomen in de verhalen van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

Regels en rechten

Door: Kwink

Leeftijd: middenbouw van het voortgezet onderwijs

Inhoud: handleiding, opdrachten zowel fysiek als online en een kijkplaat.

Korte beschrijving: leerlingen leren door middel van dit lesmateriaal waarom er mensenrechten en andere regels bestaan.

Stories that move

Door: Anne Frank Stichting 

Leeftijd: voorgezet onderwijs en het MBO

Inhoud: een digiles met video’s. Er zijn vijf verschillende ‘leerpaden’, met informatie, opdrachten en levensverhalen. Eventueel kunnen er ook workshops gevolgd worden door docenten.

Korte beschrijving: leerlingen worden aan het denken gezet over discriminatie en diversiteit. Verschillende Europese jongeren vertellen, zowel hun positieve verhalen, als hun verhalen over discriminatie en uitsluiting. 

Neem ook eens een kijkje in de filmdatabase van Movies that Matter met bijbehorend lesmateriaal.


De PAX vredesweek 2024 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief