Toxic Floods?

Toxic Floods?

23 mei 2023

Climate, Natural Hazards and Risks to South Sudan’s Oil Infrastructure.

Download 6.32 MB

De ontdekking en daaropvolgende exploitatie van olievelden in Zuid-Sudan heeft het land zowel rijkdom als ellende gebracht. Door gewapende conflicten en burgeroorlogen die om de controle over de olievelden zijn uitgevochten, zijn duizenden mensen om het leven gekomen en zijn nog veel meer mensen gewond geraakt en ontheemd geraakt.

Na de onafhankelijkheid van Zuid-Sudan in 2011 is de nationale wetgeving voor de olie-industrie van het land, met inbegrip van milieuwetten en -normen, zijn ernstige problemen ontstaan door een gebrek aan handhaving, een probleem dat nog werd verergerd door corruptie. De uitbreiding van de olieproductie heeft geleid tot de verdrijving van lokale gemeenschappen: denk aan boeren en herders die van hun land worden verdreven door de groeiende infrastructuurprojecten. Het land in de belangrijkste olieblokken hierdoor is veranderd.

Tegen deze achtergrond kunnen klimaatverandering en het effect daarvan op neerslag en seizoensgebonden overstromingspatronen leiden tot een verergering van een reeds nijpende situatie, met name wat betreft de risico’s van overstromingen in en rond de olievelden. In januari 2021 is PAX begonnen met het in kaart brengen van olievelden en aanverwante infrastructuur in Zuid-Sudan, in de verwachting dat deze locaties door overstromingen zullen worden getroffen. Dit rapport laat de bevingen zien.

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!