Strengthening the NPT

Strengthening the NPT

29 november 2020

KV Pax Christi recommendations to the 2013 Preparatory Committee

Download 536.90 kb

Het rapport ‘Strengthening the NPT’ bevat aanbevelingen die zijn betrekking hebben tot de drie pijlers van het Non-proliferatieverdag (NPV): ontwapening, non-proliferatie en het vreedzaam gebruik van kernenergie. Daarnaast geeft IKV Pax Christi aanbevelingen met betrekking tot de totstandkoming van een massavernietigingswapenvrije zone in het Midden-Oosten.

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!