Policy Brief Soedan 7 maart 2019

Op basis van haar contacten met direct betrokkenen bij de vreedzame protesten tegen het regime van de voor oorlogsmisdaden en genocide gezochte president Bashir, bepleit PAX om Soedan via diplomatieke gangen ertoe te bewegen de noodtoestand op te heffen.

De minister zou inzichtelijk moeten maken welke stappen Nederland zet om de EP resolutie van 17 januari te implementeren. Ook zou de minister proactief in kaart moeten brengen welke politieke, diplomatieke en economische maatregelen Nederland tot haar beschikking heeft om druk op het regime uit te oefenen, in het geval het geweld tegen de vreedzame protesten niet op zeer korte termijn volledig gestaakt wordt.

Een open dialoog met Soedan blijft volgens de minister het middel om kritisch te blijven richting het regime om zo misstanden aan te kaarten. Wat, vraagt PAX, is tot dusver concreet het resultaat geweest van deze open en kritische dialoog?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief