Eerlijke Pensioenwijzer: beleid op wapens nog niet in orde 

Persbericht

17 februari 2022 |

Wat opvalt in het nieuwste onderzoek van de Eerlijke Pensioenwijzer is dat de bescherming van natuur nog steeds in slechte handen is bij de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen. Ook op thema’s als gezondheid, wapens, dierenwelzijn, belastingen en gender schiet het beleid om geld verantwoord te beleggen tekort. Het onderzoek van de Eerlijke Pensioenwijzer beoordeelt het beleid van de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen periodiek aan de hand van veertien maatschappelijke thema’s. 

PAX maakt samen met Amnesty, Milieudefensie, Oxfam Novib en World Animal Protection de Eerlijke Pensioenwijzer. Daarmee informeren we deelnemers van pensioenfondsen over belegginsbeleid én praktijk van hun pensioenfonds. Donderdag 17 februari kwam een nieuwe beoordeling van het beleggingsbeleid van 10 pensioenfondsen uit. 

Grote fondsen als ABP, PFZW en BPFBouw scoren voor natuurbescherming een 1, en geen van de fondsen komt hoger dan een 3. Dat betekent dat in het beleid van de fondsen onvoldoende aandacht is voor het aanspreken van bedrijven die natuurschade veroorzaken. De tien pensioenfondsen scoren voor de meeste thema’s wel iets hoger dan bij de vorige actualisering van het beleidsonderzoek (mei 2020). Het meest verbeterd zijn de scores van Pensioenfonds Detailhandel en Pensioenfonds Vervoer. 

Het beleid van de tien pensioenfondsen is op voor PAX belangrijke onderwerpen nog onder de maat. Zo bleven verbeteringen in beleid rond wapens bleven nagenoeg uit. Alleen PME scoort voor dit thema een voldoende (6), omdat het als enige fonds beleid heeft tegen wapenhandel naar landen waar mensenrechten worden geschonden. Bij alle andere fondsen ontbreekt zulk beleid. In 2019 toonde onderzoek van PAX en de Eerlijke Pensioenwijzer aan dat 9 van de 10 pensioenfondsen investeren in wapenbedrijven die wapens leveren aan landen die in conflict zijn of waar mensenrechten ernstig worden geschonden. Toch bleven verbeteringen van het beleggingsbeleid op dit punt uit. 

Voor beleid rond bedrijven die actief zijn in de mijnbouw krijgt geen enkel fonds een voldoende. De fondsen hebben geen beleid om rekening te houden met de extra risico’s als mijnbouwbedrijven actief zijn in landen met een zwakke overheid of landen in conflict. 

Er zijn thema’s waarop de meeste fondsen nu voldoende of zelfs goed beleid voeren: zo halen alleen BPFBouw en Stipp nog geen voldoende voor ‘corruptie’. De helft van de tien fondsen scoort nu een voldoende voor het mensenrechtenbeleid. 

Oudes: "Er is bijzonder veel druk van deelnemers op pensioenfondsen om uit fossiele brandstoffen te stappen. Het is goed dat enkele fondsen daarop nu ook reageren en de rest moet snel volgen. Maar verantwoord beleggen gaat over een breed scala aan thema’s, ook over natuurbescherming, gender, wapens en misstanden bij de productie van voedsel. Alle fondsen moeten dan ook een breed verantwoord beleggingsbeleid ontwikkelen.”

Lees hier volledige persbericht van de Eerlijke pensioenwijzer.
Hier kun je de samenvatting en de Beleidsupdate Eerlijke Pensioenwijzer 2022: Beoordeling van het duurzaamheidsbeleid van tien pensioenfondsen - tweede actualisering downloaden.

 

 

 

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen