Als de wapens even zwijgen; voorkom dan de oorzaken van geweld

18 mei 2021

Er gaat momenteel, terecht, veel aandacht uit naar de bombardementen en raketaanvallen en de roep om een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Het is echter ook belangrijk om te kijken naar de grondoorzaken en de aanleiding van de huidige geweldsexplosie. Alleen door die aan te pakken kan voorkomen worden dat het geweld weer oplaait.

De directe aanleiding voor de huidige escalatie is de dreigende uitzetting van Palestijnse families uit Sheikh Jarrah, een Palestijns wijk in Oost-Jeruzalem. De gebeurtenissen in Sheikh Jarrah zijn helaas geen incident maar een duidelijk voorbeeld van demographic engineering zegt PAX partner Munir Nusseibeh van de Community Action Center (CAC) in Jeruzalem. “Demographic engineering houdt in dat de etnische diversiteit in een gebied opzettelijk wordt verschoven, zodat er een etnisch homogene bevolkingsgroep in dat gebied wordt gecreëerd. Kort door de bocht houdt dit in dat de Palestijnen die wonen in Oost-Jeruzalem worden verdreven om plaats te maken voor de Israëlische bevolking. Dit is geen nieuwe methode die de Israëlische overheid, maar gebeurt al sinds 1970”, stelt Nusseibeh.

Gefragmenteerd Jeruzalem 

Samen met Palestijnse en Israëlische partners heeft PAX de Israëlische praktijken in Oost-Jeruzalem uitvoerig onderzocht en in beeld gebracht in het rapport Fragmented Jerusalem. Om daadwerkelijk positieve verandering te bewerkstelligen, is het van belang om de grondoorzaken aan te pakken. “Om een ​​stabiele vredesituatie te bereiken, moeten elk van de kinderen van Jeruzalem, Israëli’s en Palestijnen, joden, christenen en moslims, zich thuis voelen in de stad. Dit betekent dat ze dezelfde vrijheid en dezelfde rechten en plichten genieten”, zo zegt Monseigneur Michel Sabbah. Hij is emeritus Latijns patriarch van Jeruzalem en voormalig president van Pax Christi Internationaal. “Niemand zou zich gast of vreemdeling moeten voelen in hun eigen stad.”

Steun ook oproep aan Blok

PAX werkt in Israël en Palestina samen met Amnesty en steunt hun oproep aan minister Blok van Buitenlandse Zaken om direct actie te ondernemen en er bij Israël op aan te dringen de oorzaken van het geweld aan te pakken en de cyclus van straffeloosheid te stoppen. Teken ook de petitie.

Wat doet PAX

PAX heeft een sterk netwerk van Israëlische en Palestijnse activisten en organisaties die zich inzetten voor de bescherming van mensenrechten, het beëindigen van de bezetting van Palestijnse gebieden, en een duurzame en eerlijke vrede in de regio. Zo werkt PAX samen met CAC aan huisvestings- en verblijfsrechten in Oost-Jeruzalem.

Wil je op de hoogte blijven van de situatie? Volg de hashtag #SaveSheikhJarrah op sociale media en houd het werk van PAX en CAC in de gaten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief