Stop de uitzettingen in Oost-Jeruzalem 

10 mei 2021 |

In de Palestijnse wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem dreigen Palestijnse families hun huis uitgezet te worden. Ze moeten plaatsmaken voor Israëlische kolonisten. Protesten hiertegen worden keihard neergeslagen door de Israëlische politie. PAX roept de Nederlandse regering op om de Israëlische autoriteiten aan te spreken op deze schendingen van het internationaal recht. Er moeten concrete maatregelen komen. De tijd van bezorgdheid uitspreken is voorbij, handelen is noodzakelijk om de uitzettingen te stoppen. 

Op protesten tegen de uitzettingen reageerde de Israëlische politie met buitensporig geweld. Dit leidde weer tot escalaties tussen demonstranten en de Israëlische politie. Ook Palestijnen die in de al-Aqsa moskee aan het bidden waren, werden aangevallen. Hamas vuurde vanuit Gaza raketten af op Jeruzalem wat weer tot vergeldingsaanvallen van Israël leidde waarbij meer dan 20 doden vielen, waaronder 9 kinderen. Deze escalatie moet stoppen. Het is belangrijk om, te midden van dit geweld, de situatie in Oost-Jeruzalem niet uit het oog te verliezen. 

Niet alleen spreken, ook handelen 

De families die uitgezet dreigen te worden, roepen de internationale gemeenschap op tot actie. De families worden daarbij gesteund door een snel groeiende, vreedzame, solidariteitsbeweging, breed gedragen onder Palestijnen en ook gesteund door verschillende Joods-Israëlische groepen en individuen. Ook PAX steunt de oproep. Nederland, onderneem actie. Te beginnen met publieke druk, maar werk binnen de Europese Unie, Verenigde Naties en zelf aan een stappenplan van concrete maatregelen die genomen kunnen worden om de druk op Israël op te voeren. Zoals de aangenomen motie Karabulut voorschrijft. De VN riep Israël vrijdag op de geplande uitzettingen af te blazen. Ook waarschuwde ze dat de acties mogelijk oorlogsmisdaden zijn. Het is de hoogste tijd om naast te spreken ook te handelen. 

Ring van nederzettingen  

Kolonisten en radicaal nationalistische Joodse organisaties proberen al decennia om deze en andere Palestijnse vluchtelingen uit hun huizen te zetten. Deze huizen werden in 1956 gebouwd nadat Palestijnen bij de oprichting van de staat Israël, acht jaar eerder, waren verdreven uit hun woningen. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken doet de dreigende uitzettingen af als een ‘onroerend goed geschil’ tussen private partijen. De huisuitzettingen in Sheikh Jarrah en andere Palestijnse wijken in Oost-Jeruzalem kunnen echter niet los worden gezien van de Israëlische nederzettingenbouw in en rondom Jeruzalem en het beleid om het aantal Palestijnse inwoners van de stad te beperken. Israël heeft ook plannen om nieuwe huizen te bouwen in de illegale nederzettingen Har Homa en Givat Hamatos, aan de zuidkant van Jeruzalem. De bouw hiervan zal Oost-Jeruzalem afsluiten van Bethlehem. Het zal verder bijdragen aan de ring van nederzettingen die Israël sinds 1967 om Oost-Jeruzalem heeft gebouwd en het isoleren van de Palestijnse gebieden in de Westelijke Jordaanoever.  

Wat PAX doet 

PAX werkt samen met lokale partnerorganisaties rondom huisvestings- en verblijfsrechten in Oost-Jeruzalem. PAX en partners monitoren schendingen en brengen deze onder de aandacht bij de diplomatieke gemeenschap. Ook ondersteunen we getroffen families en burgerinitiatieven die zich inzetten voor de rechten van Palestijnse inwoners van Oost-Jeruzalem.  

Wil je een actuele blik op de situatie? Volg de hashtag #SaveSheikhJarrah op Twitter voor updates. 

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen