Aardbevingen in Noord-Syrië: een tragedie en een nachtmerrie

Beeld: Abdulmonam Eassa

23 februari 2023

De allesverwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië zorgen voor ongekend leed bij honderdduizenden mensen. Deze week vond opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied plaatst.  ‘Het was en is een tragedie en nachtmerrie,’ vertelt Ahmad van Ta’afi, een van onze partnerorganisaties in Syrië. 

Jullie steun voor onze partners 

Direct na de eerste aardbevingen vroegen we onze donateurs om steun voor onze partners en hun lokale netwerken in Noord-Syrië. Inmiddels weten we dat de medewerkers van onze partnerorganisaties allemaal de aardbevingen hebben overleefd. Maar iedereen heeft familie of vrienden verloren. En iedereen is vrijwel alles kwijtgeraakt. Mensen zijn nog steeds doodsbang.  

Dankzij hartverwarmende donaties kunnen zij zichzelf in veiligheid brengen, kunnen ze zorgen voor voedsel, medicijnen en warme kleding. Sommigen hebben een ander onderkomen gevonden, anderen bivakkeren in tenten op een locatie waar de komende dagen een riool moet worden gegraven. Een aantal collega’s is zwanger en heeft dringend behoefte aan gezondheidszorg en een veilige plek om te bevallen. 

‘Iedereen kent mensen die zijn omgekomen. Iedereen is in shock. Iedereen rouwt. We hebben kracht, geduld en organisatie nodig om de schrik te boven te komen. Juist in deze situatie betekenen de solidariteit en de hulp van onze vrienden heel veel. We zijn dankbaar voor het partnerschap en samenwerking met PAX. Het geeft ons de kracht die we zo hard nodig hebben.’ 
Ferhad, PEL-Civil Waves 

 

De situatie in Syrië is zorgelijk 

Het is een onwezenlijke situatie: Syrië wordt geteisterd door een gruwelijke oorlog en de mensen in Noord-Syrië leven al twaalf jaar onder erbarmelijke omstandigheden. Hoewel de situatie is verbeterd ten opzichte van de eerste dagen na de aardbeving, komt hulp nog steeds het gebied moeizaam binnen en zijn onze partners goeddeels op zichzelf aangewezen.  

PAX wil daarom dat internationale hulp rechtstreeks naar Syrische organisaties gaat. Ook pleiten we ervoor dat hulp van de Verenigde Naties efficiënter, sneller en op grotere schaal die delen van Syrië bereikt die niet onder controle van het Assad-regime staan. Hierover gaan we in gesprek met onder andere de Nederlandse overheid.  

Wie zijn onze partnerorganisaties?  

PAX werkt met vier partnerorganisaties in Noord-Syrië, die noodgedwongen vanuit Zuid-Turkije en Europa opereren. Kesh Malek en PEL-Civil Waves werken met community centers, waar vrouwen en jongeren leren over hun rechten, democratie en waar ze streven naar inclusiviteit en vrede in hun eigen gemeenschappen. Women Now zet zich in voor vrouwenrechten en gelijkheid en heeft op verschillende plekken in Noord-Syrië women safe spaces opgezet. De vrouwen worden daar getraind in actieve participatie binnen hun gemeenschap. Ta’afi ondersteunt en beschermt voormalige gevangen die vastzaten in gevangenissen onder het regime van Assad, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor een vredig Syrië.  

‘Jullie waren onze eerste steun in de moeilijke tijden die we hebben meegemaakt sinds we actief zijn in Aleppo. We zullen jullie steun nooit vergeten.’ 
Ziad, Kesh Malek

 

Hulp blijft nodig 

Nu het meeste personeel in veiligheid is, richten de medewerkers zich op hun bredere netwerken van vrijwilligers en deelnemers aan de programma’s om te kijken wat zij nodig hebben. Zij bereiden ook de tweede fase voor: het bieden van psychosociale noodhulp. Na jaren van oorlog en ontheemding was de verwoestende aardbeving uiterst beangstigend en heeft die extra trauma’s veroorzaakt. Als de ergste nood voorbij is, zullen we samen kijken hoe zij het vredeswerk weer kunnen oppakken. Want juist nu zoveel mensen geen onderkomen hebben in een door conflict geteisterd gebied, is vrede en veiligheid ontzettend belangrijk.  

In onze projecten met Syrische partners werken we daarom samen met slachtoffers van mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden om voor hun rechten op te komen en een rechtvaardige politieke oplossing te bereiken in Syrië. Ook werken we met jongeren aan geweldloze strategieën en activiteiten, steunen we vrouwen die verdreven zijn door oorlogsgeweld en komen we op voor de terugkeer van mensen naar hun huizen en eigendommen.  

Iedere donatie helpt. 95 procent van de opbrengsten die PAX ontvangt wordt direct gebruikt voor hulp in het getroffen gebied, 5 procent wordt gebruikt om communicatie- en organisatiekosten te dekken.  

Schrijf je in voor de nieuwsbrief