Thema's

Voor vrede in (post-)conflictgebieden zijn vaak fundamentele veranderingen nodig. PAX werkt samen met vredesactivisten in conflictgebieden en slaat bruggen tussen rivaliserende groepen. We vragen op nationaal en internationaal niveau politieke en publieke aandacht voor conflictsituaties wereldwijd. Hierbij richten we ons op vijf thema’s die de basis vormen voor al onze programma’s.

Foto Eva Gerritse / PAX

Inclusieve vredesopbouw

Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Samen met partnerorganisaties, lokale autoriteiten, leger en politie geeft PAX gemeenschappen meer zeggenschap. Om geweld tegen minderheden, vrouwen en andere kwetsbare groepen aan te pakken. Om te bouwen aan een nieuwe sociale cohesie in post-conflictgebieden.


Lees meer
Foto: Rieneke de Man

Gender, vrede en veiligheid

Voor PAX is gender altijd een belangrijk aandachtspunt, dwars door onze thema’s en programma’s heen. Ongelijke machtsverhoudingen en schadelijke gendernormen drukken hun stempel op de sociale, politieke en economische dynamiek in een samenleving . Inzicht in die dynamiek is noodzakelijk voor effectief vredeswerk. 


Lees meer
Dutch_MINUSMA_troops,_UN_mission_Mali_02.jpg

Bescherming van burgers

De bescherming van burgers staat centraal in het werk van PAX. In conflictgebieden onderzoekt PAX samen met lokale activisten en organisaties hoe burgers het beste beschermd kunnen worden tegen de verwoestende werking van oorlog. Deze lessen delen we met beleidsmakers in politiek en leger.


Lees meer
Colombia-2009-Artefactos-decomisados-jambalo-c-PAX-RF-2.png

Humanitaire ontwapening

Sommige wapens maken geen onderscheid tussen burgers en militairen, en veroorzaken ook decennia na afloop van een conflict nog onschuldige slachtoffers. PAX wil daarom een einde aan omstreden oorlogstuig als clusterbommen, nucleaire wapens en killer robots. 


Lees meer
Colombia 2013 Portretten Slachtoffers mijnbouw c PAX Ronald de Hommel RM  (41)_lanscape.jpg

Business, mensenrechten en conflict

In conflictgebieden spelen bedrijven geregeld een negatieve rol met mensenrechtenschendingen tot gevolg. We onderzoeken economische en financiële relaties die leiden tot conflict en sporen ondernemingen en investeerders aan om internationale mensenrechten toe te passen in hun werk. PAX versterkt de stem en invloed van slachtoffers in hun strijd voor waarheid en genoegdoening.


Lees meer

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen