Q&A Campagne Investeer in Vrede

De oorlog in Oekraïne heeft ontwikkelingen op het gebied van defensie in Europa in een stroomversnelling gebracht. Nederland besloot weken na de Russische inval om de komende jaren miljarden euro’s extra te investeren in Defensie. Hoewel deze vlugge reacties op een oorlog op het Europese continent niet onbegrijpelijk zijn, bestaat er een groot risico: het doel wordt uit het oog verloren. Het doel is vrede. Vanaf de Vredesweek tot november heeft PAX daarom een Vredesboodschap: investeer in vrede. Steeds hogere bestedingen aan defensie mogen niet op zichzelf staan, maar moeten samengaan met serieuze investeringen in vrede. Vind jij ook dat een hoger defensiebudget alleen geen duurzame oplossing is voor conflict, maar dat er geïnvesteerd moet worden in vrede? Teken dan de Vredesboodschap

Veelgestelde vragen

Waarom deze boodschap?

We weten al lang dat conflicten niet duurzaam beëindigd kunnen worden met militaire middelen. Toch wordt er de laatste maanden en jaren meer en meer geïnvesteerd in Defensie, zeker ook in de EU en door Nederland. Maar om duurzame vrede te bereiken moet er juist ook in vrede geïnvesteerd worden; in vredeswerk en diplomatie, in democratie en in rechtsstaat. Dit moet landen bij de politiek, en daar is deze boodschap voor. 

Wat betekent investeren in vrede?

Het betekent dat we de investeringen in Defensie niet als de enige manier zien om de problemen in Europa op te lossen. In plaats daarvan investeren we ook actief in activiteiten die vrede bevorderen en in stand houden. Dat kunnen financiële investeringen zijn, maar dat hoeft niet altijd. Het betekent ook dat er meer diplomatie wordt bedreven, dat landen worden aangesproken als normen worden overtreden, dat serieus werk wordt gemaakt van (kern)ontwapening en dat in eigen land normen ook bewaakt worden, zodat Nederland niet door een ondergrens zakt, zoals bijvoorbeeld met de vluchtelingenopvang. 

Voorbeelden van investeringen in vrede zijn 

 • Steun, ook met Europese diplomatie, de Oekraïense regering in haar duidelijke voorwaarden voor vrede met Rusland, ook als dat ons economisch pijn doet. Zorg ervoor dat inspanningen voor wederopbouw van Oekraïne niet alleen gericht zijn op materiële wederopbouw, maar ook op vredesopbouw, gerechtigheid, herstel van sociale relaties en geestelijke gezondheid.
 • Investeer in de versterking van (inclusieve) democratie. Dit is cruciaal voor de bevordering van perspectieven op vrede. Stel een ambassadeur voor democratisering in en steun de antiautoritaire krachten op de Westelijke Balkan.
 • Ondersteun lokale inspanningen gericht op het bouwen van safe spaces voor vluchtelingen die geen steun krijgen (bijvoorbeeld degenen die niet zijn geregistreerd bij UNHCR), leden van de gemarginaliseerde groepen binnen de LGBTQI+-gemeenschap en jongeren uit lastig te bereiken gebieden.
 • Strijd tegen straffeloosheid in Oekraïne, maar ook elders, zoals in Jemen, waar Nederland in het verleden koploper was. Word dat nu weer!
 • Investeer in vredesopbouw en mensenrechten binnen Syrië, in plaats van alleen humanitaire hulp.
 • Ondersteun slachtoffers van de explosie in Beiroet bij hun streven naar gerechtigheid en verantwoording.
 • Verdedig het maatschappelijk middenveld waar dat door antidemocratische ontwikkelingen in de knel komt, bijvoorbeeld nu in Palestina, waar Israël kritische ngo's zomaar sluit.
 • Laat Israël zien dat het schenden van mensenrechten gevolgen zal hebben voor de bilaterale betrekkingen, bijvoorbeeld door de ambassadeur te ontbieden of ervoor te pleiten de Associatieraad op te schorten.
 • Kijk door een inclusieve blik naar de wereld – draag met lef bij aan een feministisch buitenlandbeleid, dat serieus werk maakt van vredesopbouw en intersectionele gendergelijkheid centraal zet in veiligheidsbeleid, diplomatie en handel.
 • Wapenbeheersing is meer dan ooit van belang: internationale verdragen zijn opgezegd of uitgehold terwijl het essentieel is dat staten met elkaar normen en regels afspreken en contact onderhouden. Ook, of misschien juist, in moeilijke tijden.
 • Zet een serieuze stap richting kernontwapening door Amerikaanse kernwapens op Nederlandse bodem terug te sturen en steun het fonds in oprichting voor slachtoffers van (het testen) van kernwapens.
 • Pleit ervoor dat bedrijven die zakendoen in conflictgebieden verplicht zijn een conflictanalyse op te stellen, n.a.v. nieuwe (Europese) wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Zorg dat we voor onze energie niet meer afhankelijk zijn van de fossiele bronnen van dictators en mensenrechtenschenders, maar investeer in een nog snellere transitie naar schone energiebronnen en een rechtvaardige economie.
 • Stel minder knellende randvoorwaarden bij financiering van vredes- en ontwikkelingsprojecten. Dit kan het proces van meer gelijkwaardigheid in de internationale samenwerking versnellen. In de internationale samenwerking zijn het nog steeds de (organisaties in) rijke landen die vaak bepalen welke projecten waar, door wie en hoe uitgevoerd worden. Met meer gelijkwaardigheid in de samenwerkingsrelaties boeken organisaties betere resultaten en verminderen we machtsongelijkheid in de wereld.
 • Investeer bij missies in het buitenland in samenwerking tussen civiele partijen, diplomatie en defensie om te komen tot een duidelijke en mensgerichte uitvoer van veiligheidsbeleid. Een geïntegreerde benadering, met inachtneming van autonomie van deze partijen, ter bevordering van vrede en veiligheid heeft meer kans haar doelen te bereiken, mits er capaciteit is dit professioneel te organiseren. Dat verbetert het hele proces van inzet tot evaluatie.
 • Investeer in het thema burgerbescherming binnen Defensie en Buitenlandse Zaken. Burgerbescherming draagt bij aan het scheppen van vrede en het voorkomen van voedingsbodems voor nieuw geweld. Denk aan het versterken van de capaciteit voor dreigingsanalyses die de veiligheid van burgers als uitgangspunt nemen, het operationeel maken van het NAVO burgerbescherming-handboek, capaciteit voor onderzoek naar burgerleed na de inzet van wapens en een burgerslachtofferfonds.

Op welke manier helpt investeren in vrede daadwerkelijk voor vrede?  

We kunnen vrede alleen samen bereiken. Wanneer in diplomatie geïnvesteerd wordt kunnen we conflicten beter beëindigen of voorkomen. Wanneer we landen aanspreken die mensenrechten ernstig schenden, dragen we eraan bij deze te beëindigen. En wanneer we ontwapening serieus gaan nemen, kunnen we kernbommen de wereld uit krijgen, wat de hele mensheid beschermt tegen vernietiging. En wanneer we in eigen huis de zaken op orde hebben, kunnen we een voorbeeld zijn voor andere landen.   

Vindt PAX dat er helemaal geen geld meer naar Defensie moet?  

Nee. Nederland moet zich kunnen verdedigen en daarvoor is een krijgsmacht nodig. Wij vinden ook dat, onder bepaalde omstandigheden, de krijgsmacht ingezet kan worden om burgers te beschermen. Daarnaast ligt er voor Defensie een taak voor rampenbestrijding. 

Ook niet als dat is om Oekraïne te helpen?  

PAX is geen tegenstander van investeringen in Defensie; een aantal investeringen is zelfs nodig. Denk aan het aanvullen van tekorten bij de wapensystemen die aan Oekraïne zijn geleverd.  Ons punt is dat de reflex om na de Russische inval vooral veel in Defensie te investeren, over het hoofd ziet dat investeringen in diplomatie en internationale normen cruciaal zijn voor vrede. 

Wat gebeurt er met mijn handtekening?  

We verzamelen alle handtekeningen en digitale ondertekeningen van de petitie en in november bieden we alles aan bij de politiek. Die maand debatteert de Tweede Kamer over het buitenlandbeleid en Defensie. 

Wat hoopt PAX te bereiken met deze actie?  

Dat de regering zich niet langer blindstaart op Defensie alleen, en dat men inziet dat investeringen in vrede minstens net zo noodzakelijk zijn. PAX hoopt dat onze oproep in Den Haag gehoord wordt en politici met concrete voorstellen komen om daadwerkelijk investeringen in vrede te realiseren. 

Wat kan ik nog meer doen? 

Deel de actie op social media! Daarnaast kun je PAX en ons werk steunen door donateur te worden. 

 

Teken de Vredesboodschap

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen