Women and Girls for Change: Bouwen aan duurzame vrede en gendergelijkheid in Zuid-Soedan

Women and Girls for Change: Het programma voor duurzame vrede en gendergelijkheid in Zuid-Sudan streeft naar empowerment en een inclusieve omgeving waarin vrouwen en meisjes zich veilig voelen en in staat worden gesteld hun rechten en mogelijkheden te realiseren om een belangrijke rol te spelen in de totstandkoming van duurzame vrede in Zuid-Soedan.

In Zuid-Soedan zijn er weinig mogelijkheden voor de politieke ontwikkeling van de jongere generatie. Voor (jonge) vrouwen zijn deze mogelijkheden zelfs nog beperkter, vooral bij vredesopbouw en conflictoplossing waar mannelijke ouderen de overhand hebben.  De stem van vrouwen blijft in het publieke domein en op gezinsniveau grotendeels buiten spel staan. Genderquota zijn onvoldoende om de stem van vrouwen te vergroten; er is een structurele en normatieve verandering nodig.

Om dit te bereiken richt het programma zich op:

  1. De bevordering van het gendertransformatief denken om te komen tot rechtvaardigere normen. Hierdoor worden schadelijke praktijken teruggedrongen, wordt de toegang tot justitie en veiligheid vergemakkelijkt en worden structurele kaderveranderingen mogelijk.
  2. Het in staat stellen van vrouwen en meisjes om op zinvolle wijze deel te nemen aan besluitvormingsprocessen die van invloed zijn op hun leven door hun vaardigheden, kennis en netwerken te versterken, met name met betrekking tot veiligheidskwesties in de gemeenschap.
  3. Het betrekken van mannen en jongens bij het bevorderen van gendergelijkheid.
  4. Het bevorderen van zinvolle jongerenparticipatie onder gelijke voorwaarden en in alle stadia van besluitvormingsprocessen die van invloed zijn op hun leven, met inbegrip van vredesopbouwprocessen. Dit programma besteedt met name aandacht aan jongeren tussen de 15 en 24 jaar, zowel mannen als vrouwen.
  5. Het ontwikkelen van de capaciteit van de civiele samenleving om ervoor te zorgen dat zij goed gepositioneerd zijn om de rechten en behoeften van de achtergestelde bevolkingsgroepen, zoals vrouwen en meisjes, te bevorderen.
  6. Het versterken van de weerbaarheid van mensen die door crises worden getroffen, met name vrouwen en meisjes. Het vergroten van de beschikbare diensten voor geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning verbetert niet alleen het functioneren van individuen, gezinnen en gemeenschappen, maar vergemakkelijkt ook hun deelname aan de wederopbouw.

Dankzij alle bovengenoemde strategieën zullen vrouwen, mannen en (zowel vrouwelijke als mannelijke) jongeren in Zuid-Soedan, in de voormalige staten Unity (county Payinjar), Lakes (counties Yirol West, Mayom, Mankien) en Eastern Equatoria (counties Magwi en Torit) de capaciteit, vaardigheden, kennis en middelen verkrijgen die nodig zijn om op lokaal, subnationaal en nationaal niveau veranderingen teweeg te kunnen brengen. Zij kunnen zinvolle participatie van vrouwen en meisjes in conflictpreventie, -oplossing, vredesopbouw, -hulp en -herstel tot stand brengen, schadelijke houdingen en overtuigingen ten aanzien van gender aan de kaak stellen, de bescherming van vrouwen en meisjes bevorderen en de uitvoering van wetten en beleid beïnvloeden. Dit is in overeenstemming met Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad en de daaropvolgende resoluties.

Women and Girls for Change: Bouwen aan duurzame vrede en gendergelijkheid in Zuid-Soedan is een programma dat is ontwikkeld door Plan NL, HealthNet TPO, Stad en PAX en dat wordt gefinancierd in het kader van het Nationaal Actieplan 1325 door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het loopt van november 2016 tot december 2020 en heeft als doel de weerbaarheid van vrouwen en meisjes te versterken en ervoor te zorgen dat zij een betere toegang hebben tot psychosociale en juridische beschermingsdiensten, een gunstig klimaat te scheppen voor een structurele en transformatieve verandering van schadelijke sociale normen die de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aanwakkeren, en te zorgen voor een zinvolle participatie van vrouwen en meisjes in vrede en veiligheid op lokaal en nationaal niveau.

Contact

gender@paxforpeace.nl

Meer weten? 

Kijk op paxforpeace.nl voor meer informatie over dit programma.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief