Vrouwelijk leiderschap en politieke participatie in Zuid-Soedan

Beeld: Foto PAX / Rieneke de Man

In Zuid-Soedan werkte PAX van september 2012 tot december 2015 samen met verschillende organisaties aan het versterken van vrouwelijk leiderschap en participatie in politieke besluitvorming en in de veiligheidssector.Ā 

Het langetermijndoel van dit programma was het verbeteren van de veiligheidssituatie van vrouwen en het vergroten van hun invloed op politieke besluitvormingsprocessen.

Zuid-Soedan is sinds 2011 onafhankelijk. Een belangrijke uitdaging voor het land is het creƫren van wetten en een politiek systeem waaraan vrouwen op alle niveaus kunnen deelnemen. Zo kunnen de veiligheid, rechten en prioriteiten van mannen en vrouwen worden gegarandeerd.

Contact

gender@paxforpeace.nl


Activiteiten & resultaten

Lobby en beleidsbeĆÆnvloeding

Samen met lokale organisaties lobbyen we en beĆÆnvloeden we beleid in Zuid-Soedan en internationaal. We lobbyen voor de aanname van, de toepassing van en respect voor nationale en internationale gender kaders door de overheid en door religieuze en traditionele leiders. Doel is grotere participatie van vrouwen en aandacht voor veiligheidsproblemen van vrouwen.

Trainingen en begeleiding

We versterken organisaties die werken aan het vergroten van de rol van vrouwen in vrede en veiligheid. We geven begeleiding en trainingen in praktische vaardigheden, zoals leiderschap en lobby en beleidsbeĆÆnvloeding. Door het trainen en coachen van (potentiĆ«le) vrouwelijke leiders vergroten we de mogelijkheden voor vrouwen in Zuid-Soedan tot deelname aan politieke besluitvorming. Ook werken we aan grotere participatie in en betere toegang tot de veiligheidssector, zoals de politie, voor vrouwen.

Netwerken

We stimuleren het contact tussen vrouwen in leiderschapsrollen op lokaal, nationaal en regionaal niveau, onder andere door de onderlinge solidariteit van vrouwen te bevorderen.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.